EDP Patent Attorneys

logo EDP Patent Attorneys
Website: www.edpip.nl
Organisatietype: Bedrijf
Specialisatie: Consulting, ICT, IP Advies
KvK nummer: 52194795
Careers: Jobs

Adres

Bronland 12
6708 WH
Wageningen
Nederland

Social

Legal Pexels Photo 5668802

Of je innovatief bent of niet, intellectuele eigendomsrechten (IE) van anderen kunnen behoorlijk in de weg zitten. Ben je innovatief, dan is het belangrijk om na te denken wat je op intellectueel eigendomsgebied met innovaties doet. Dat geldt niet alleen voor multinationals, maar ook voor MKB, voor starters, voor kennisinstellingen, en zelfs voor partijen die zich richten op open innovation. EDP Patent Attorneys assisteert bedrijven bij het ontwikkelen van IP strategieën, het vastleggen van uitvindingen, het eventueel afdwingen van octrooirechten (octrooi = patent), en het definiëren van strategieën om inbreuk te voorkomen. EDP Patent Attorneys richt zich op octrooien en heeft een wereldwijd netwerk van agenten om haar cliënten op octrooigebied te assisteren. Voor overige intellectuele eigendomsrechten (Intellectual Property / IP) werkt EDP Patent Attorneys samen met specialisten op deze gebieden.

Afbeelding van Marc Kalf

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Marc Kalf National ecosystem director