Stoot

logo Stoot
Website: stoot.nu
Organisatietype: Bedrijf
Specialisatie: Consulting, Gezondheid & Welzijn
KvK nummer: 66163536

Adres

Zilverlaan 2
9743 RK
Groningen

Social

STOOT

STOOT staat voor gelijke kansen. Er zijn te veel (jong)volwassenen die ongewild langs de zijlijn staan. We helpen hun graag met persoonlijke groei, sociale relaties en het ervaren van eigen talent. Want iedereen zou de vruchten mogen plukken van een positief gezond leven. 

Werkwijze: Mijn Positieve Gezondheid

Wij zijn fan van Mijn Positieve Gezondheid. Dit concept gaat uit van een bredere kijk op het begrip Gezondheid. Gezond zijn is namelijk meer dan ‘niet ziek zijn’ en vormt een mooie basis voor persoonlijke groei.

Focus op levensdoelen

Focus op talent en persoonlijke levensdoelen, raakt de intrinsieke motivatie van jongvolwassenen om te werken aan meer positieve gezondheid. Zo werken ze niet alleen aan een fitter lichaam, maar bepalen ze zelf de definitie en rol van gezondheid in hun leven. Hierbij zijn thema’s als zelfvertrouwen en sociaal netwerk vaak een veel besproken onderwerp.

Aan de slag

Met een persoonlijk groeiplan, een digitale app, een groepsprogramma, psychomotische oefeningen en een-op-een-feedback met een maatschappelijk sportcoach, begeleiden we deelnemers bij hun persoonlijke ontwikkeling. Maatschappelijk sportcoaches verschillen van andere trainers, omdat ze bekend zijn met de drempels waar deelnemers tegenaan lopen. Ze bezitten de vaardigheden om focus aan te brengen in thematisch werken naar meer positieve gezondheid.

Bewegen als manier om jezelf te ontwikkelen

Deelnemers merken dat zij zelf de kracht bezitten om aansluiting te vinden en zelfredzaam te zijn. Bewegen en sociale interactie staan centraal: het is gezond, biedt zingeving, verbetert weerbaarheid, traint sociale vaardigheden en geeft het gevoel ergens bij te horen. Een volgende stap naar levensgeluk.

Samenwerking met sportverenigingen

Deze werkwijze laat daarnaast zien dat verenigingen een belangrijke maatschappelijke rol vervullen en dat ze breed inzetbaar zijn bij het oplossen van sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Sportverenigingen zijn onze samenwerkingspartners. Samen organiseren we programma’s waar ook verenigingstrainers zich breder inzetten als verbindende schakel naar jongeren die wat extra ondersteuning verlangen.

Gronings Sportakkoord

anuit de gemeente Groningen is in 2020 het Sportakkoord ondertekend. Honderd sportaanbieders maten zich sterk voor een grotere rol van bewegen in ons dagelijks leven. STOOT zet zich in als programmapartner in de Zuid Wijken en focust zich op het betrekken van jongvolwassenen met een zorgindicatie.

Afbeelding van Corine Böhmers

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Corine Böhmers Innovatiemanager