Facts & figures

De feiten en cijfers bewijzen dat we samen echt het verschil kunnen maken. Hieronder presenteren we de resultaten van het jaar 2018. Meer informatie en een terugblik op het afgelopen jaar is te vinden in ons jaarverslag

Partners

Aantal partners

HV2018_aantalpartners.jpg

Verdeling partners per doelgroep

Partners naar soort organisatie
HV2018_partners_verdeling.jpg

Verdeling partners naar omvang

Aantal werknemers bij organisatie
HV2018_partners_verdeling_omvang.jpg

Geografische verdeling

Aantal partners per provincie
HV2018_partners_provincies.jpg

Partnertevredenheidsonderzoek

0-meting
HV2018_tevredenheidsonderzoek.jpg

Projecten & Opdrachten

C.I.A.L.E.

Project is succesvol afgerond 2016-2018.
HV2018_CIALE.jpg

MIND

Project is succesvol afgerond 2016-2018.
HV2018_MIND.jpg

Zorg Verbindt

Looptijd van het project is 2018-2020. 
HV2018_ZorgVerbindt.jpg

VR4REHAB

Looptijd van het project is 2018-2021. 
HV2018_VR4REHAB.jpg

Fasttrack eHealth

HV2018_FasttrackeHealth.jpg

Verbinding

Aantal evenementen

HV2018_Evenementen_aantal.jpg
Aantal bezoekers Health Valley Event 2018

HV2018_Bezoekers_HVE2018.jpg
Aantal matches
HV2018_Matches_aantal.jpg
Aantal innovaties

waar Health Valley bij betrokken is geweest
HV201_Innovaties.jpg

Nationale en internationale samenwerking

Wij werkten samen in 2018 in ruim 29 toonaangevende en vooruitstrevende projecten die de zorg stimuleren. 
HV2018_Samenwerkingen.jpg
Nieuw in 2018 waren: 
HV2018_Samenwerkingen_nieuw.jpg

Embedded FieldLabs

HV2018_EmbeddedFieldLabs.jpg

Communicatie

HV2018_Communicatie.jpg

Health Valley Partners