Making the difference in Life Sciences & Health

De zorg verandert ingrijpend. Preventie en het bevorderen van gezondheid krijgen meer aandacht. Diagnostiek en behandeling worden steeds meer persoonsgericht. En het zorgaanbod raakt meer en meer geïntegreerd rondom en met de patiënt.
 
Al deze ontwikkelingen vragen om innovatie in Life Sciences & Health. Om de zorg betaalbaar te houden. En om de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg te waarborgen. Ondernemers zetten in op vernieuwende technieken. De gezondheidszorg op verbeterde diagnostiek en behandeling, plus efficiëntere, meer persoonsgerichte methoden. De wetenschap op vooruitstrevende onderzoeken, inzichten en doorbraken.
 

Landelijk innovatienetwerk

Ondernemers, zorgaanbieders, onderwijs en overheid maken economisch, medisch en maatschappelijk het verschil. Maar, échte innovatiekracht ontstaat daar waar vragen, kennis, kunde en financiële middelen samenkomen. Daar waar uitdagingen, ideeën en kennis omgezet worden naar concrete technologische innovaties, nieuwe medicijnen of hulpmiddelen en een andere manier van werken. Vanuit een vraag die leeft, of vanuit nieuwe mogelijkheden of technologieën.
 

Het verschil maken in Life Sciences & Health

Wat de partners van Health Valley drijft, is de ambitie om het verschil te maken. Om de gezondheidszorg te verbeteren en economische groei te bevorderen. Making the difference in Life Sciences & Health.

Health Valley Partners