Qualizorg

Qualizorg staat voor een klantgerichte, transparante en doelmatige zorg.

Met gebruiksvriendelijke en vooruitstrevende IT biedt Qualizorg inzicht aan zorgverlener, patiënt en andere maatschappelijk belanghebbenden. Zo bepaalt Qualizorg de standaard in haar markt.

Qualizorg is gespecialiseerd in het verzamelen, beheren en inzichtelijk maken van kwaliteitsindicatoren in de gezondheidszorg. Qualizorg beheert databases (TTP), biedt maatwerkprojecten en de tool Qualiview.

Patiëntervaring, Proms en zorginhoudelijke uitkomst indicatoren krijgen naast de zorgkosten een steeds grotere rol in het beleid van een zorgverlener. Dit moet er toe leiden dat de kwaliteit van zorg vanuit de optiek van de patiënt verbetert, en er vraag gestuurde zorg-op-maat ontstaat. De overheid stimuleert dit door beleid gericht op transparantie in de zorg met als middel betrouwbare, vergelijkbare en valide kwaliteitsinformatie.

Qualizorg heeft een leidende rol in het verzamelen, beheren en inzichtelijk maken van kwaliteitsidicatoren. Hierbij ligt de focus op de eerste en tweedelijns zorg waar Qualizorg zo’n 7.500 zorgorganisaties, 25.000 zorgverleners bedient.

Why

Qualizorg staat voor een klantgerichte, transparante en doelmatige gezondheidszorg.

How

Qualizorg is gespecialiseerd in het verzamelen, beheren en inzichtelijk maken van kwaliteitsindicatoren in de gezondheidszorg. Dit gebeurt op een objectieve, informatieve, onafhankelijke en gebruiksvriendelijke manier. Qualizorg beheert databases (TTP), biedt geavanceerde maatwerkprojecten en is de partij achter de toonaangevende dataverzameling en analysetool Qualiview.

What

Qualizorg stelt de klant centraal door zorgkwaliteit inzichtelijk te maken en continu te benchmarken ten behoeve van objectieve en betrouwbare informatie. Met behulp van gebruiksvriendelijke en vooruitstrevende IT biedt Qualizorg inzicht aan zorgverlener, patiënt en andere maatschappelijk belanghebbenden. Zodoende bepaalt Qualizorg de standaard in haar markt.

Veelal ondersteunend bij één van de volgende doelen:

  • het signaleren van verbeter mogelijkheden bij zorgaanbieders;
  • het ondersteunen van het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars;
  • het opstellen van keuze ondersteunende informatie voor consumenten;
  • het leveren van (beleids-)informatie aan beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties, overheid en toezichthouders


 

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Qualizorg
Website: https://qualizorg.nl
Organisatietype: Bedrijf
Bezoekadres: Maagdenburgstraat 22, 7421 ZC Deventer
Postadres: Maagdenburgstraat 22, 7421 ZC Deventer
KvK: 08117771

Maak connectie met Qualizorg


Social

Health Valley Partners

RSS 2.0 RSS 2.0 RSS 2.0