't Blijft mijn leven! Zorg die u verder helpt
Home Ons netwerk Partners ZZG zorggroep

ZZG zorggroep

Wij dragen duurzaam bij aan de gezondheid van mensen zodat zij een goede kwaliteit van leven ervaren. We werken samen met cliënten en anderen, vanuit het idee dat wij mensen helpen om het vertrouwen in eigen kunnen te behouden of terug te winnen zodat zij de kracht en de macht hebben om zelf richting te geven aan het leven.

ZZG zorggroep werkt nauw samen met collega-instellingen, ziekenhuizen, huisartsen en woningcorporaties. Een bijzondere vorm van samenwerking is die in de ketenzorgprojecten, onder andere op het gebied van diabetes, CVA (beroerte), orthopedie, voeding, geriatrie, reuma, MS, Parkinson, terminale zorg en interne geneeskunde. In een ketenzorgproject werken alle betrokken hulpverleners samen om de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats te verlenen.

Informatie voor samenwerkingspartners van ZZG zorgroep: www.zzgpartners.nl

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: ZZG zorggroep
Website: https://www.zzgzorggroep.nl/
Organisatietype: Zorginstelling
Specialisatie: Wijkverpleging, Beschermd wonen, Herstelzorg
Bezoekadres: Nijmeegsebaan 29, 6561 KE Groesbeek
Postadres: Postbus 9001, 6560 GB Groesbeek
KvK: 9162727

Maak connectie met ZZG zorggroep


Social

Health Valley Partners

RSS 2.0 RSS 2.0 RSS 2.0