Afmelden partnership Health Valley

Verzoeken tot beëindiging van het partnership per 1-1-2021 hadden conform de algemene voorwaarden uiterlijk één maand voor het einde van het lopende kalenderjaar (2020) opgezegd dienen te worden. Als je nu onderstaand formulier invult, dan neemt een innovatiemanager contact met je op om het verzoek te bespreken.

Weet je het zeker? 
Door het invullen van onderstaand formulier kun je ons tot uiterlijk 1 december 2021 laten weten dat je het partnership van jouw organisatie met Health Valley Netherlands wenst te beëindigingen per 1-1-2022

Reden van beëindiging partnership: 

 

Health Valley Partners