Home Actueel Nieuws uit LS&H sector IGZ start verkenning e-health

13 september 2017

IGZ start verkenning e-health

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat verkennende bezoeken brengen aan grote zorginstellingen die gebruikmaken van e-health. Tijdens die bezoeken wil de Inspectie erachter komen op welke manier de organisaties e-health inzetten en welke risico’s daaraan zijn verbonden.


De IGZ wil in 2018 meer aandacht gaan geven aan e-health bij zorgorganisatie en wil de bezoeken gebruiken om het toezicht op e-health verder in te richten en er een toetsingskader voor te maken. Daarom worden er dit najaar ‘enkele tientallen’ verkennende bezoeken gebracht aan zorginstellingen waarvan de Inspectie weet dat ze e-health inzetten, zowel op grote als op kleine schaal.

Verkenning e-health
De instellingen die bezocht zullen worden, werken in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuiszorg, schrijft de IGZ. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland ontving een brief van de Inspectie waarin de bezoeken worden aangekondigd. ‘Vooral grote zorginstellingen worden steeds afhankelijker van e-health. Zo is het elektronisch patiëntendossier een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Doordat zorg in toenemende mate in een netwerk van zorgaanbieders wordt geleverd, wordt ook onderlinge communicatie tussen zorgverleners steeds belangrijker’, stelt de IGZ in de brief. Hoewel de IGZ denkt dat e-health daarbij kan helpen, ziet de Inspectie dat er ook risico’s zijn verbonden aan de inzet ervan.

Geen toetsing op e-health
De verkennende bezoeken zijn niet gericht op toetsing en handhaving, benadrukt de IGZ, tenzij er situaties worden aangetroffen die zo risicovol zijn dat er direct moet worden ingegrepen. De zorgorganisaties die worden bezocht krijgen dat kort van tevoren te horen.


Terug naar het overzicht

Auteur:
Puck van Beurden, Redacteur Care
Zorgvisie


Tags

Health Valley Partners

RSS 2.0