Home Actueel Vraag & Aanbod Vliegwiel coalitie slaat aan: inschrijving toepassingsgebieden verlengd tot 27 september

14 september 2017

Vliegwiel coalitie slaat aan: inschrijving toepassingsgebieden verlengd tot 27 september

Ambitie Vliegwiel coalitie

Er zijn legio voorbeelden van zorg, die met behulp van de inzet van digitale toepassingen patiënten een betere gezondheid oplevert, de kwaliteit van zorg verbetert en tegelijkertijd kosten bespaart. De zogeheten Triple Aim uitkomsten van zorgvernieuwing. Toch blijkt het nog lastig om goede initiatieven op grote schaal in de Nederlandse zorg toegepast te zien worden. De Vliegwiel coalitie heeft de ambitie om meerdere geselecteerde zorginnovaties daadwerkelijk op te schalen in de zorg, samen met alle relevante partijen voor die desbetreffende innovatie in de komende 2 jaar.
 

De coalitie

Patiëntenfederatie Nederland heeft het initiatief genomen door allerlei stakeholders uit het veld uit te nodigen om mee te doen, waaronder zorgaanbieders, leveranciers, zorgverzekeraars en overheid. Inmiddels doen enthousiaste mensen van onder andere de volgende coalitiepartijen mee: AMC, Bernhoven, Cordaan, CZ, ECP, Focus Cura, Hartvolgers, Huisartsen Oog in Al, Institute for Positive Health, KPMG, KPN, Ksyos, Menzis, Ministerie van VWS, NZa, Philips, Slingeland Ziekenhuis, UMC Utrecht, VGZ, VitaValley, Zelfzorg Ondersteund!, Zilveren Kruis, ZIN, Zorginnovatie.nl. Partijen die willen bijdragen aan onze ambitie zijn van harte welkom: stuur een bericht naar secretariaat@patientenfederatie.nl
 

Wat gaan we doen?

We gaan voor Triple Aim uitkomsten: betere kwaliteit van zorg, betere gezondheid voor patiënten en minder zorgkosten. We zien dat in Nederland zorginnovaties vaker bovenop de bestaande zorg komen en niet in de plaats van huidige zorglevering- en afspraken. Terwijl dát juist nodig is voor opschaling en maximale toegevoegde waarde. We stellen voor opschaling dan ook als voorwaarde dat een innovatie leidt tot transitie van bestaande zorglevering- en afspraken. Vanuit het vliegwiel zullen alle betrokken partijen er aan bijdragen om deze transitie voor elkaar te krijgen. We noemen het een innovatie-arrangement: zorgaanbieders en deelnemende verzekeraars maken samen afspraken hoe zij een specifiek deel van de zorg in een paar jaar zullen omzetten in nieuwerwetse zorg, gebruik makend van digitale mogelijkheden. Nieuwerwetse zorg waar de patiënt de vruchten van plukt. Daarbij wordt rekening gehouden met vele zaken, waaronder het ingewikkelde veranderproces bij zorgaanbieders, dus zij krijgen gedurende het arrangement ruimte voor bijvoorbeeld het omscholen van mensen, het opvangen van teruglopende omzet of technologische investeringen. Verzekeraars werken op innovatie-arrangementen samen en stellen vooraf hun gezamenlijke condities aan het arrangement, zodat bijvoorbeeld de implementeerbaarheid en de kostenefficiency zijn geborgd. Alleen de kaders van het innovatie-arrangement worden gedefinieerd, dus de wijze waarop zorgbieders het invullen (bijvoorbeeld de keuze voor leverancier/partner) is vrij.

Naar verwachting gaat het veelal om samenwerkingsverbanden van partijen die in de keten digitale zorginnovaties gaan doorvoeren. Vervolgens kunnen de ingediende plannen die in het kader van een innovatiearrangement voldoen aan de condities aan de slag! Immers: zoveel mogelijk winnaars betekent ware opschaling.
 

Hoe komen we daar?

Komend half jaar ontwerpen we twee innovatie-arrangementen waar zorgaanbieders op in kunnen gaan tekenen, één arrangement voor de ziekenhuiszorg en één arrangement voor overige zorgaanbieders. Deze innovatiearrangementen zullen ieder op een specifiek toepassingsgebied zijn. Denk bijvoorbeeld aan telemonitoring voor aandoening X, of het bieden van zorg op afstand voor patiëntengroep Y. We zoeken naar innovatieve vormen van digitalisering van zorg waarbij huidige zorgverlening wordt vervangen door gedigitaliseerde zorgverlening. Resulterend in de Triple Aim uitkomsten. Het gaat daarbij om het concept van zorgverlening (supermarkt), niet een voorbeeld van de toepassing ervan (Albert Heijn). Om een zo breed mogelijke inventarisatie van mogelijke concepten te maken kiezen we voor een open inschrijving van de toepassingsgebieden. Tot 8 september 2017 kan eenieder een suggestie voor een toepassingsgebied aandragen via het webformulier:
http://vragenlijst.dezorgvraag.nl/inschrijvingvliegwiel/. De ontvangen suggesties worden aan een selectiepanel voorgelegd, bestaande uit patiënten, innovatieve zorgprofessionals, zorgverzekeraars en digital experts. Zij kiezen op basis van de verwachte impact op Triple Aim en de volwassenheid van de zorginnovaties op gebied de toepassingsgebieden voor de zorginnovatie-arrangementen.
 

Inschrijfproces toepassingsgebieden

We zien uit naar goede suggesties voor de toepassingsgebieden. Een inzending geeft tenminste
antwoord op de volgende vragen:
  • Betreft uw inzending een suggestie voor het innovatie-arrangement voor de ziekenhuiszorg of voor overige zorgaanbieders?
  • Op welke patiëntengroep of aandoening heeft het toepassingsgebied betrekking?
  • Kunt u beknopt (max 2000 tekens) toelichten wat de zorgvernieuwing in de praktijk betekent?
  • Op welke zorgprestaties/zorgproducten/inkoopafspraken heeft het toepassingsgebied betrekking?
  • Kunt u voor de drie Triple Aim uitkomsten de verwachte impact omschrijven, oftewel in welke mate resulteert deze zorgvernieuwing in een betere gezondheid van patiënten, in betere kwaliteit van zorg en in lagere zorgkosten? Eventuele aanvullende informatie over patiëntervaringen, evidentie en kostenefficiency graag bijvoegen.
  • Welke voorbeelden kunt u geven van bestaande producten en van zorgaanbieders waar reeds gewerkt wordt met deze toepassing? 
  • Kunt u aangeven in welke fase van volwassenheid het toepassingsgebied zich bevindt?
Alle volledige suggesties die uiterlijk 27 september 2017 zijn ontvangen via het webformulier: http://vragenlijst.dezorgvraag.nl/inschrijvingvliegwiel/ worden door het panel beoordeeld. Heeft u voorafgaand aan inzending van uw suggestie vragen over het vliegwiel of de inschrijving dan kunt u contact opnemen met de Patiëntenfederatie via email: secretariaat@patientenfederatie.nl of telefonisch: 030- 297 03 03. 


Terug naar het overzicht

Auteur:
Dianda Veldman
Patiëntenfederatie


Tags

Health Valley Partners

RSS 2.0