Home Services dRural

dRural

De levenskwaliteit verbeteren van burgers in het buitengebied van Europese regio’s, waaronder Gelderland-Midden, en daarmee economische groei stimuleren is de droom van het nieuwe Europese project dRural. Aan het project doen ruim 30 deelnemers uit acht Europese landen mee. Het doel is samen een digitale oplossing ontwikkelen en regionaal doorvoeren.

Het Europese project heeft een totaalbudget van 15 miljoen euro en is op 1 januari 2021 gestart. 

In Nederland nemen vijf partijen deel aan dit internationale project. Dit zijn; Rijnstate Arnhem, de gemeente Lingewaard, Stichting Welzijn Lingewaard, Health Valley Netherlands en de Universiteit Twente. Het projectonderdeel voor deze pilotregio gaat om bijna 2,5 miljoen euro en loopt de komende drie en een half jaar. Het project is gericht op ‘de zorgregio van de toekomst’ en de relatie met het (virtuele) ziekenhuis van de toekomst dat door Rijnstate wordt ontwikkeld. Alle zorgpartners in de regio, waaronder de huisartsen, worden hierbij voor brede gedragenheid betrokken.

“Als gemeente Lingewaard zijn we altijd bezig om de ondersteuning van onze kwetsbare inwoners nog beter te organiseren. Preventie speelt hierbij een belangrijke rol. Digitale oplossingen kunnen helpen bij preventie én zorg. We zijn dan ook trots om een bijdrage te mogen leveren in dit project”, aldus Aart Slob, wethouder sociaal domein gemeente Lingewaard. “Dit biedt een kans om de zorgbehoefte achter de voordeur van de meest kwetsbaren op maat in te richten”, zegt Marc Rinkes, voormalig manager Wetenschap en Kennis van Rijnstate.

Pilotgebieden

Het project dRural is er in eerste instantie op gericht om een dienstennetwerk te bouwen voor meer rurale gemeenschappen in de volgende Europese regio's: Extremadura (Spanje), Jämtland Härjedalen (Zweden), Dubrovnik-Neretva (Kroatië) en Gelderland- Midden (Nederland). Deze vier gebieden zullen fungeren als pilotgebieden.

Bij gebleken succes worden er vergelijkbare samenwerkingsverbanden opgebouwd in andere in Europese regio’s. De Universiteit Twente is als enige universiteit en kennisinstelling betrokken binnen dRural. Het Department Hightech Business & Entrepreneurship van de UT participeert met een budget van 0,8 miljoen euro. 

Prof. dr. ir. Bart Nieuwenhuis en Dr. Michel Ehrenhard zijn projectleiders van twee deelprojecten binnen het Europese project. Prof. dr. ir. Bart Nieuwenhuis en dr. Ariane von Raesfeld Meijer zijn betrokken bij het in kaart brengen van stakeholders binnen de regionale ecosystemen en de ontwikkeling van business modellen. Dr. Michel Ehrenhard houdt zich bezig met de evaluatie van de pilots.

By-design benadering

Bij het bouwen van digitale oplossingen worden 'agile' methodes gehanteerd en kunnen eindgebruikers in elk van de vier regio's een bijdrage leveren aan het maken en valideren van de oplossing. Deze benadering houdt rekening met zaken als ethiek, privacy en gegevensbescherming. Vervolgens worden mogelijke oplossingen in de regio’s naar behoefte opgezet samen met lokale aanbieders.

Stakeholders

Tegelijkertijd wordt er in elke regio ook een samenwerkingsverband van relevante partijen rond de dRural-oplossing opgezet. Dit gebeurt door de huidige problemen en de belangrijkste stakeholders in kaart te brengen. Dit project biedt mogelijkheden voor ondernemers, want er mogen kleine en nieuwe spelers meedoen met de aanbesteding. Zo ontstaat er een community of care om ook door preventie de vitaliteit van de inwoners in de regio te verbeteren (denk bijvoorbeeld aan stressreductie en obesitas bij kinderen). Het vormt een keten van zorgaanbod op maat in de zorgregio van de toekomst.

Voor actuele informatie kunt u ook kijken op de website: www.drural.eu.

dRural-logo-hor-pos.png

EU.jpegThis project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 101017304.

 

Health Valley Partners