Home Services Human Resources Management

Human Resources Management

The Life Net

The Life Net is een hub en platform ter werving, welkom heten en vasthouden van internationale kenniswerkers en talenten in de regio Arnhem - Nijmegen. 

DNA

Vacatures, klussen en/of werkervaringsplaatsen delen binnen een onafhankelijk werkgeversnetwerk in de regio Nijmegen/Arnhem? Op zoek naar kennis op het gebied van HRM, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid? Of wil je ondersteuning bij verzuim en loontechnische en arbeidsrechtelijke vragen? Arbeidsmobiliteitscentrum DNA Gelderland staat graag klaar voor partners van Health Valley.
 
DNA is een onafhankelijk werkgeversnetwerk in Gelderland van en voor werkgevers. Een groot aantal bedrijven en instellingen uit diverse sectoren werken er samen op het gebied van arbeidsmobiliteit en HR-beleid. Door werknemers, kennis, ideeën en ervaring uit te wisselen, weten deelnemers hun resultaat en kwaliteit te verbeteren.

HRM voor Health Valley partners

  • Organisaties met maximaal 50 medewerkers die partner zijn van Health Valley profiteren bij DNA van de volgende services:
  • Gratis vacatures, klussen en/of werkervaringsplaatsen delen binnen het DNA-netwerk.
  • Zelf talenten zoeken en vinden via www.denieuwearbeid.nu.
  • Kennis halen op gebied van HRM, mobiliteit, duurzame inzetbaarheid.
  • Helpdesk-ondersteuning op gebied van verzuim, loontechnische en arbeidsrechtelijke vragen.
  • Kennis-events

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de helpdesk van DNA Gelderland, 024-2022092 (secretariaat), secretariaat@denieuwearbeid.nuwww.denieuwearbeid.nu.

Service van partner(s):

Health Valley Partners