Home Masterclassreeks 'Implementatie van eHealth' 2021

Masterclassreeks 'Implementatie van eHealth' 2021

SPREKERS

Annelies Mulder
Cindy Pittens
Eveline Molenaar
Ghita van der Kraan
Jan Tebbens
José Geertsma
Marc Kalf
Michel Peters
Sanne van der Hagen
Vincent Belgraver
Winfried Tilanus
Wouter Wolters


right.png Aanvullende sprekers worden in de komende tijd bekend gemaakt. 

right.png Bekijk informatie over de tweede reeks van de Masterclass 'Implementatie van eHealth' die in januari 2021 van start gaat of meld je direct aan via het formulier op deze pagina


AnneliesMulder

AneliesMulder.jpgAnnelies Mulder heeft een behoorlijke trackrecord als het gaat om falen en mislukken. Als initiatiefnemer van Fuckup Nights Utrecht, een podium voor gestrande ondernemingen, en als aanjager van Falend Vooruit een platform voor anders gelopen projecten in zorg- en welzijn (Actie Leer Netwerk, VWS) heeft zij een schat aan onmiskenbare ervaringen en lessen verzameld. Ook is zij zelf de trotse eigenares van een nooit bezocht platform. Als programma manager innovatie bij Ipse de Bruggen bemant zij de portefeuille waar nou net falen een garantie is. In de masterclass InnoFaaltoren gaan we in op het onvermijdelijke van mislukkingen tijdens het innoveren, de noodzaak om de lessen met elkaar te delen en welke winst te halen valt uit zelfreflectie.. backtptop-(1).png


Cindy Pittens

CindyPittens.jpgDe combinatie mens en theater is kenmerkend voor Cindy Pittens. Altijd beide passies willen ontwikkelen en sinds de oprichting van CP IMPRO in 2016 verenigd. Of ze nu theatersportles geeft, als trainingsacteur werkt, een forumvoorstelling maakt of binnen organisaties Toegepast Improviseren traint; altijd staan de mensen en hun ontwikkeling centraal. Van oorsprong is Cindy sociaal pedagogisch hulpverlener en heeft ze in verschillende zorgorganisaties gewerkt. Die ervaring verrijkt haar theaterwerk. Andersom werkt het ervaringsgerichte leermiddel theater, als een accelerator op de ontwikkeling van mensen. “Mooiste vak van de wereld”, aldus Cindy. backtptop-(1).png
 


EvelineMolenaar

EvelineMolenaar-(1).jpgEveline Molenaar is communicatiemanager bij Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en projectleider E-Health. Zij heeft jarenlange ervaring in de communicatie bij zorginstellingen en beweegt zich vaak op het snijvlak van communicatie en organisatieverandering. Zij heeft andragologie gestudeerd, is na haar studie gestart met een marketing-adviesbureau voor de nonprofit en werkte vervolgens in het onderwijs en in de zorg. Haar opdracht bij VNN is het succesvol toepassen van E-Health in de verslavingszorg. backtptop-(1).png

Ghita van der Kraan

Ghita-van-der-Kraan-(1).jpgGhita van der Kraan is veranderkundige, procesbegeleider en docent Management In de Zorg (MIZ). Vanuit buro ‘Tijd voor Nieuw’ werkt zij vele jaren in de sector Zorg & Welzijn en helpt organisaties zich duurzaam te ontwikkelen door zelf antwoorden te vinden op vraagstukken die ontstaan in een veranderende context. Zij ontwikkelt nieuwe concepten en programma’s en werkt samen met cliënten/patiënten, medewerkers, vrijwilligers en naasten aan verbetering en vernieuwing. ‘Experimenteren en leren’, ‘energie en verbinden’ en ‘waarderend interveniëren’ kenmerken haar aanpak. Haar opdrachten variëren van kleinere interventies tot intensieve ontwikkeltrajecten en complexe samenwerkingsvraagstukken. Zij gelooft in de kracht van het waarderen van- en bouwen op- hetgeen er al is. Samen met de individuele- en groepsdrijfveren vormt dit vaak een stevig fundament voor ontwikkeling. Tijdens deze opdrachten maakt zij inmiddels 10 jaar gebruik van Waarden Management. Het Waardenassessment is een laagdrempelig instrument dat inzicht geeft in de individuele drijfveren. Kortom wat maakt dat je doet, wat je doet. Op dit niveau is het mogelijk om waardenvrij met elkaar in gesprek te komen over elkaars voorkeuren in werk en werkorganisatie; over effectieve communicatie en samenwerking. Als je bij organisatieontwikkeling aangrijpt op het waardenniveau, is deze het meest geborgd. Je maakt bewuste keuzes en richt je op hetgeen je wilt en niet op dat wat je niet wilt. Deze positieve benadering maakt energie vrij en leidt tot meer mentale ruimte voor ontwikkelgericht samenwerken en professionaliseren. backtptop-(1).png

Jan Tebbens

JanTebbens.jpgAls senior projectmanager Digitale Zorg bij Menzis is Jan verantwoordelijk voor het initiëren en opschalen van innovatieve digitale oplossingen voor de zorg. Samen met patiënten, zorgverleners, tech-bedrijven en overheidsinstanties. backtptop-(1).png

José Geertsema

Jose-Geertsema.jpgVeranderen, gelijk aan ademhalen. Organiseren betekent samenwerken binnen een context die continu in beweging is. De vraag is daarin niet primair hoe we mee kunnen veranderen, maar eerst vooral hoe wij mee kunnen bewegen.

De focus van JOSAY is dat crisishantering of vernieuwing van zorg ook daadwerkelijk bedrijfskundig past in het complexe veld van kwaliteit van zorg, (netwerk)samenwerking en financiering. Van urgentie naar concreet uitvoerbare strategie. José weet in procesbegeleiding doelgericht en afgewogen teams positief te stimuleren zodat mensen zelf de stappen zetten die gezet moeten worden. Met het uiteindelijke doel, de toegevoegde waarde steeds voor ogen, vermijdt ze daarbij confrontatie niet.

Nu bijna 20 jaar werkzaam binnen de gezondheidszorg, sector overstijgend, maar met een expertise in de GGZ en de Langdurige Zorg. JOSAY heeft een scherp oog voor hoe samenwerking vorm te geven, samen resultaat te bereiken in crisissituaties (faillissement | bestuursconflicten | COVID-19). Samengevat, verbinder pur sang en kleurt gelijktijdig graag buiten de lijntjes. backtptop-(1).png

Marc Kalf

MarcKalf.jpgAls innovatiemanager is Marc verbinder en matchmaker tussen bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden in het netwerk van Health Valley. Met zijn pragmatische aanpak en netwerk benadering zorgt hij voor versnelling van zorginnovatie en het creëren van werkgelegenheid. In zijn rol als versnellings makelaar eHealth namens het ministerie van VWS heeft hij een bijdrage geleverd in het versneld opschalen van eHealth toepassingen. Hij is verantwoordelijke voor de Health Valley Academy, welke zich richt op het opzetten van workshops en masterclasses om zorginnovatie te versnellen. Daarnaast vervult hij diverse nevenfuncties zoals coach bij Yes!Delft, Mentor bij de Sustainable Healthcare Challenge en mentor bij Rockstart Digital Health en AI. Als voorzitter van de Stichting Zorginnovatie Nederland werkt hij samen met Health Holland en de regionale innovatienetwerken rondom het platform zorginnovatie.nl. Marc is afgestudeerd bewegingswetenschapper aan de RUG en heeft een MBI executive master in business Innovation & entrepreneurship in LS&H. Hij heeft in verschillende sales en marketing functies gewerkt in de farmaceutische industrie en introductie van telemedicine oplossingen. backtptop-(1).png
 

Michel Peters

MichelPeters.jpgMichel Peters (Bedrijfswetenschappen/Bestuurlijke Informatiekunde bij Radboud Universiteit Nijmegen - Manager Informatie & Technologie Siza (sinds juni 2016) Lid Architectuur Board Informatieberaad Zorg (sinds juni 2018).  De care is voor mij een sector waar ICT zowel voor zorgverleners als voor zorgvragers een enorme bijdrage kan leveren aan een betere kwaliteit van leven. Met gedegen kennis van informatiemanagement zet ik me met een enorme drive al sinds eind jaren 90 in om care-organisaties (50+) op strategisch en tactisch niveau te helpen bij Informatie & Technlogie vraagstukken teneinde de kwaliteit van zorg te verbeteren. Enerzijds door het aanbieden en delen van kennis op het gebied organisatie, processen én ICT. Anderzijds door verbinding te leggen tussen de ambitie van de organisatie, de drijfveren van de zorgprofessionals en de concrete ICT-mogelijkheden voor cliënten en zorgprofessionals. Deze benadering leidt tot concreet beleid en haalbare plannen om daadwerkelijk te doen. Momenteel bied ik deze ondersteuning op strategisch niveau bij Siza (gehandicaptenzorg) als manager Informatie & Technologie. Daarnaast vertegenwoordig ik als lid van de architectuurboard van het Informatieberaad op persoonlijke titel de caresector. Het Informatieberaad Zorg is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Gezamenlijk werken de leden van het Informatieberaad aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Het duurzaam informatiestelsel heeft als doel: 

  • mensen meer regie te geven over hun gezondheidsgegevens;
  • de medicatieveiligheid te vergroten, en;
  • zorg ook thuis te kunnen laten plaatsvinden met behulp van & e-health, zoals apps op de telefoon, slimme meetapparatuur en handige websites.  backtptop-(1).png


Sanne van der Hagen

SannevanderHagen.jpgHet gaat niet om technologie, of de mensen die het gebruiken. Het gaat om wat je mogelijk kan maken voor mensen door technologie slim te gebruiken. Dat is waar Sanne voor staat. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan profiteren van die mogelijkheden heb je een netwerk nodig van bewegende onderdelen. Bijvoorbeeld zorgmedewerkers die de technologie kunnen gebruiken; ontwerpers die de mogelijkheden van de technologie kennen en deze kunnen maken; ontwerpers die luisteren naar hun eindgebruikers; vooruitdenkers die een visie kunnen ontwikkelen en leiders die deze visie uit kunnen dragen; mensen die de technologie kunnen en willen gebruiken. Sanne helpt organisaties al deze onderdelen in beeld te brengen en in beweging te zetten. Zij doet dit o.a. door ervoor te zorgen dat eindgebruikers een actieve rol krijgen bij visievorming, ontwikkeling en implementatie.

Sanne kan uitstekend moeilijke dingen makkelijk uitleggen, is analytisch, vindingrijk en vormt een stevige brug tussen verschillende partijen die elkaar van nature minder goed verstaan. Daarmee draagt ze zorg voor echte betrokkenheid van iedere stakeholder in elk project. Sanne schrijft met regelmaat over de inclusieve samenleving en de mogelijkheden van technologie. Daarnaast is zij sinds 2014 verantwoordelijk een vaste rubriek over technologische innovatie in de gehandicaptenzorg voor het vakblad Markant. backtptop-(1).png

Vincent Belgaver

Vincent.jpgVincent Belgraver is Senior Impact Consultant bij Sinzer. backtptop-(1).png


Winfried Tilanus

WinfriedTilanus-(1).jpgWinfried Tilanus is ‘Privacy strateeg en privacy architect’. Hij heeft zowel een technische achtergrond als een achtergrond in de zorg en zorgethiek. Meer dan 20 jaar geleden was hij een van de eerste online hulpverleners in Nederland, sindsdien heeft hij steeds gewerkt aan veilige en privacyvriendelijke e-health toepassingen. De mensen met wie hij werkt beschrijven hem als ‘conceptueel geweten’, ‘dwarsdenker’ en ‘pragmatisch en vasthoudend’. Hij kan zaken in een breder perspectief plaatsen, maar net zo goed abstracte concepten vertalen naar een technische architectuur. Zijn klanten zijn onder andere e-health startups, software leveranciers, zorginstellingen en innovatie projecten.. backtptop-(1).png


Wouter Wolters

WouterWolters.jpgWouter Wolters is strateeg, spreker en auteur digitale zorginnovatie en oprichter van Buro Wisselstroom: adviesbureau voor de menselijke kant van digitale zorginnovatie. Sinds 2008 helpt hij zorgorganisaties bij de vorming van visie en strategie, ontwikkeling van kansrijke e-healthconcepten en de begeleiding van het veranderproces dat gepaard gaat met de implementatie van e-health in de organisatie. 
Wolters studeerde onder meer Nieuwe Media en Digitale Cultuur aan de Universiteit van Utrecht. Hij spreekt en schrijft (o.a. Skipr, Zorgvisie, NRC, Frankwatching, TEDx) met regelmaat over digitale zorginnovatie, anders organiseren/ disruptie in de zorg en organisatieverandering. Zo droeg hij bij aan meerdere boeken (waaronder het handboek online hulp en op dit moment “De dokter en digitalisering”) en ontwikkelt hij op dit moment een stappenplan implementatie van e-health in opdracht van Zorg voor innoveren (VWS, ZonMW, NZA en Zorginstituut NL). Hiernaast initieerde en organiseerde hij jarenlang het landelijk congres online hulp en het inhoudelijk programma “De Menselijke Kant van Digitale Zorginnovatie” tijdens de Zorg en ICT beurs van 2016 en 2017 (i.s.m. de Jaarbeurs).  backtptop-(1).png

Health Valley Partners