Home Masterclassreeks 'Implementatie van eHealth' 2019

Masterclassreeks 'Implementatie van eHealth' 2019

SPREKERS

Britt van Lettow
Cindy Pittens
Eveline Molenaar
Ghita van der Kraan
Heleen Riper
Jaco van Duivenboden
Marc Kalf
Maurits Kaptein
Michel Peters
Myriam Limper
Nelline Roest-Boers
Paul Bergsma
Sanne van der Hagen
Suzanne Leijendekkers
Wouter Wolters

 

 

right.png Aanvullende sprekers worden in de komende tijd bekend gemaakt. 

right.png Bekijk informatie over de Masterclassreeks 'Implementatie van eHealth' die in september 2019 van start gaat of meld je direct aan via het formulier op deze pagina

Britt van Lettow

BrittvanLettow.jpgBritt van Lettow is eHealth-adviseur bij Nictiz. Zij adviseert over en onderzoekt onderwerpen rondom e-health. Britt is themamanager Patiëntparticipatie en eHealth. Met het team zet zij zich in voor goede zorg, ondersteund door e-health voor en door patiënten. Daarnaast werkt zij aan waardegerichte zorg. Voorheen werkte ze aan de eHealth-monitor: trends in e-healthgebruik en de ervaringen daarmee (i.s.m. Nivel). Britt is gezondheidspsycholoog en is gepromoveerd op het gebied van e-health en volksgezondheid. Ook heeft zij ervaring met het ontwikkelen van e-health en e-mental health programma’s.;backtptop-(1).png
 

Cindy Pittens

CindyPittens.jpgDe combinatie mens en theater is kenmerkend voor Cindy Pittens. Altijd beide passies willen ontwikkelen en sinds de oprichting van CP IMPRO in 2016 verenigd. Of ze nu theatersportles geeft, als trainingsacteur werkt, een forumvoorstelling maakt of binnen organisaties Toegepast Improviseren traint; altijd staan de mensen en hun ontwikkeling centraal. Van oorsprong is Cindy sociaal pedagogisch hulpverlener en heeft ze in verschillende zorgorganisaties gewerkt. Die ervaring verrijkt haar theaterwerk. Andersom werkt het ervaringsgerichte leermiddel theater, als een accelerator op de ontwikkeling van mensen. “Mooiste vak van de wereld”, aldus Cindy. backtptop-(1).png
 

Eveline Molenaar

EvelineMolenaar.jpgEveline Molenaar is Directeur Beleid & Communicatie bij Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en projectleider E-Health. Zij heeft jarenlange ervaring in de communicatie bij zorginstellingen en beweegt zich vaak op het snijvlak van communicatie en organisatieverandering. Zij heeft andragologie gestudeerd, is na haar studie gestart met een marketing-adviesbureau voor de nonprofit en werkte vervolgens in het onderwijs en in de zorg. Haar opdracht bij VNN is het succesvol toepassen van E-Health in de verslavingszorg. backtptop-(1).png
 

Ghita van der Kraan

Ghita-van-der-Kraan.jpgGhita van der Kraan is veranderkundige, procesbegeleider en docent Management In de Zorg (MIZ). Vanuit buro ‘Tijd voor Nieuw’ werkt zij vele jaren in de sector Zorg & Welzijn en helpt organisaties zich duurzaam te ontwikkelen door zelf antwoorden te vinden op vraagstukken die ontstaan in een veranderende context. Zij ontwikkelt nieuwe concepten en programma’s en werkt samen met cliënten/patiënten, medewerkers, vrijwilligers en naasten aan verbetering en vernieuwing. ‘Experimenteren en leren’, ‘energie en verbinden’ en ‘waarderend interveniëren’ kenmerken haar aanpak. Haar opdrachten variëren van kleinere interventies tot intensieve ontwikkeltrajecten en complexe samenwerkingsvraagstukken. Zij gelooft in de kracht van het waarderen van- en bouwen op- hetgeen er al is. Samen met de individuele- en groepsdrijfveren vormt dit vaak een stevig fundament voor ontwikkeling. Tijdens deze opdrachten maakt zij inmiddels 10 jaar gebruik van Waarden Management. Het Waardenassessment is een laagdrempelig instrument dat inzicht geeft in de individuele drijfveren. Kortom wat maakt dat je doet, wat je doet. Op dit niveau is het mogelijk om waardenvrij met elkaar in gesprek te komen over elkaars voorkeuren in werk en werkorganisatie; over effectieve communicatie en samenwerking. Als je bij organisatieontwikkeling aangrijpt op het waardenniveau, is deze het meest geborgd. Je maakt bewuste keuzes en richt je op hetgeen je wilt en niet op dat wat je niet wilt. Deze positieve benadering maakt energie vrij en leidt tot meer mentale ruimte voor ontwikkelgericht samenwerken en professionaliseren. backtptop-(1).png
 

Heleen Riper

HeleenRiper.jpgHeleen Riper is Professor eMental-Health aan de Vrije Universiteit Amsterdam (afdeling Klinische Psychologie), Honorary Professor aan de Telepsychiatric Center and Institute of Clinical Research van de University of Southern Denmark en senior onderzoeker bij GGZinGeest. Haar nationale and Europese onderzoek is gericht op de ontwikkeling, (kosten)effectiviteit en implementatie van innovatieve interventies via nieuwe media voor veelvoorkomende geestelijke aandoeningen zoals depressie, angst en problematisch drinken. Dit uit zich in meer dan 40 grote nationale en Europese onderzoeksprojecten en meer dan 100 nationale en internationale (mede) geschreven publicaties over eMental-health in peer reviewed journals. Heleen is een veelgevraagd spreker en is bestuurslid (en voormalig bestuursvoorzitter) van the International Society (ISRII) for Research on Internet Interventions. Ook is zij oprichter en voorzitter van the Dutch ISRII (NSRII) en mede- oprichter van the European Society for Research on Internet Interventions (ESRII). backtptop-(1).png
 

 

Jaco van Duivenboden

Jaco-van-Duivenboden.jpgJaco van Duivenboden is senior adviseur e-health bij Nictiz en adviseert over nieuwe ontwikkelingen in zorg & ICT en e-health. Zijn interesse is breed; onderwerpen die zijn specifieke aandacht hebben zijn de kwaliteit van e-health, ethiek en het structureel verbeteren van de informatie-uitwisseling in de zorg. Kennis verzamelen en delen is zijn passie.backtptop-(1).png
 

 

Marc Kalf

MarcKalf.jpgAls innovatiemanager is Marc verbinder en matchmaker tussen bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden in het netwerk van Health Valley. Met zijn pragmatische aanpak en netwerk benadering zorgt hij voor versnelling van zorginnovatie en het creëren van werkgelegenheid. In zijn rol als versnellings makelaar eHealth namens het ministerie van VWS heeft hij een bijdrage geleverd in het versneld opschalen van eHealth toepassingen. Hij is verantwoordelijke voor de Health Valley Academy, welke zich richt op het opzetten van workshops en masterclasses om zorginnovatie te versnellen. Daarnaast vervult hij diverse nevenfuncties zoals coach bij Yes!Delft, Mentor bij de Sustainable Healthcare Challenge en mentor bij Rockstart Digital Health en AI. Als voorzitter van de Stichting Zorginnovatie Nederland werkt hij samen met Health Holland en de regionale innovatienetwerken rondom het platform zorginnovatie.nl. Marc is afgestudeerd bewegingswetenschapper aan de RUG en heeft een MBI executive master in business Innovation & entrepreneurship in LS&H. Hij heeft in verschillende sales en marketing functies gewerkt in de farmaceutische industrie en introductie van telemedicine oplossingen. backtptop-(1).png
 

Maurits Kaptein

MauritsKaptein.jpgProf. dr. Maurits Kaptein is bijzonder hoogleraar Data Science en Health aan de Jheronimus Academy of Data Science en de Universiteit Tilburg, spreker en adviseur van verschillende startups. Hij promoveerde cum laude aan de tu Eindhoven en Stanford University met zijn onderzoek naar beïnvloedingsprofielen. Daarnaast was hij co-founder van Science Rockstars. Hij is spreker op wetenschappelijke en commerciële conferenties (TEDxUtrecht, Digital Marketing Live). Wired, Blink, Emerce en Bright besteedden ruim aandacht aan zijn onderzoek. Eerder schreef hij Digitale verleiding, dat genomineerd werd voor de pim Literatuurprijs 2012. Maurits’ wetenschappelijke werk werd gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften zoals het Journal of Interactive Marketing, Bayesian Analysis en Computational Statistics & Data Analysis.  backtptop-(1).png
 

Michel Peters

MichelPeters.jpgMichel Peters (Bedrijfswetenschappen/Bestuurlijke Informatiekunde bij Radboud Universiteit Nijmegen - Manager Informatie & Technologie Siza (sinds juni 2016) Lid Architectuur Board Informatieberaad Zorg (sinds juni 2018).  De care is voor mij een sector waar ICT zowel voor zorgverleners als voor zorgvragers een enorme bijdrage kan leveren aan een betere kwaliteit van leven. Met gedegen kennis van informatiemanagement zet ik me met een enorme drive al sinds eind jaren 90 in om care-organisaties (50+) op strategisch en tactisch niveau te helpen bij Informatie & Technlogie vraagstukken teneinde de kwaliteit van zorg te verbeteren. Enerzijds door het aanbieden en delen van kennis op het gebied organisatie, processen én ICT. Anderzijds door verbinding te leggen tussen de ambitie van de organisatie, de drijfveren van de zorgprofessionals en de concrete ICT-mogelijkheden voor cliënten en zorgprofessionals. Deze benadering leidt tot concreet beleid en haalbare plannen om daadwerkelijk te doen. Momenteel bied ik deze ondersteuning op strategisch niveau bij Siza (gehandicaptenzorg) als manager Informatie & Technologie. Daarnaast vertegenwoordig ik als lid van de architectuurboard van het Informatieberaad op persoonlijke titel de caresector. Het Informatieberaad Zorg is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Gezamenlijk werken de leden van het Informatieberaad aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Het duurzaam informatiestelsel heeft als doel: 
  • mensen meer regie te geven over hun gezondheidsgegevens;
  • de medicatieveiligheid te vergroten, en;
  • zorg ook thuis te kunnen laten plaatsvinden met behulp van & e-health, zoals apps op de telefoon, slimme meetapparatuur en handige websites.  backtptop-(1).png

Myrah Wouters

MyrahWouters.jpgMyrah Wouters is programmaleider van de e-health-monitor die Nictiz jaarlijks samen met het Nivel uitbrengt. Verder houdt zij zich als senior adviseur e-health bezig met toekomstige e-health ontwikkelingen en advisering over innovatie in de zorg. Haar aandachtspunten zijn medicatieveiligheid & ICT, Digitale transformaties in de zorg en de effectiviteit en doelmatigheid van e-health. Voorheen was Myrah International e-health Manager van Mediq.  backtptop-(1).png


Myriam Limper

MyriamLimper.jpgMyriam, van huis uit psycholoog, heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen en implementeren van e-healthtoepassingen. Myriam werkte onder andere voor stichting E-hulp.nl en als zelfstandig adviseur. Zij schreef mee aan het Handboek Online Hulpverlening, trainde vele honderden hulpverleners in methodisch online hulpverlenen en begeleidde diverse organisaties in de Zorg & Welzijn om vorm te geven aan online hulpverlening op maat. In 2016 sloot Myriam zich aan bij e-healthplatform Jouw Omgeving, alwaar zij het implementatie- en trainingsaanbod ontwikkelde. Rode draad in haar werk is het borgen van de kwaliteit van online hulpverlening, met een sterke focus op het perspectief van de eindgebruikers: hulpverleners en cliënten. Momenteel is Myriam directeur van Zorgbewegers, een advies- en trainingsbureau op het gebied van implementatie van online zorg (www.zorgbewegers.nl). backtptop-(1).png


Nelline Roest-Boers

Nelline_Roest.jpgNelline is Social Impact Consultant bij Sinzer. Nelline studeerde Internationale Betrekkingen en Internationale Ontwikkelingsstudies in Groningen, Colombia en Wageningen. Binnen Sinzer is Nelline met name betrokken geweest bij opdrachten voor goede doelen organisaties, zoals KWF Kankerbestrijding, Longfonds, Crisiskaart en Women Inc. Nelline heeft ruime ervaring in het geven van workshops, het faciliteren van focusgroepen, het opstellen van impact raamwerken en vragenlijsten, het analyseren van data, en het maken van impact-rapportages. Daarnaast is zij ook betrokken bij het geven van impact management advies aan bijvoorbeeld sociaal ondernemers binnen de Gemeente Utrecht en impact investeerders als Truvalu (ICCO). backtptop-(1).png


Paul Bergsma

PaulBergsma1.jpgPaul Bergsma is als commercieel directeur verbonden aan Centrale24. Hij gelooft sterk in een regionale aanpak die mensen met een zorgvraag verbindt met aanbieders van zorg, waarbij in veel gevallen gebruik wordt gemaakt van technologie en digitale oplossingen. Paul wordt als actief kennispartner door veel organisaties betrokken bij innovatietrajecten die directe impact hebben op dienstverlening naar cliënten of ondersteuning van medewerkers. Paul heeft ruime ervaring in het bedrijfsleven om klanten te helpen met het toepassen van technologie en digitale oplossingen in verschillende sectoren in binnen en buitenland. backtptop-(1).png


Sanne van der Hagen

SannevanderHagen.jpgHet gaat niet om technologie, of de mensen die het gebruiken. Het gaat om wat je mogelijk kan maken voor mensen door technologie slim te gebruiken. Dat is waar Sanne voor staat. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan profiteren van die mogelijkheden heb je een netwerk nodig van bewegende onderdelen. Bijvoorbeeld zorgmedewerkers die de technologie kunnen gebruiken; ontwerpers die de mogelijkheden van de technologie kennen en deze kunnen maken; ontwerpers die luisteren naar hun eindgebruikers; vooruitdenkers die een visie kunnen ontwikkelen en leiders die deze visie uit kunnen dragen; mensen die de technologie kunnen en willen gebruiken. Sanne helpt organisaties al deze onderdelen in beeld te brengen en in beweging te zetten. Zij doet dit o.a. door ervoor te zorgen dat eindgebruikers een actieve rol krijgen bij visievorming, ontwikkeling en implementatie.

Sanne kan uitstekend moeilijke dingen makkelijk uitleggen, is analytisch, vindingrijk en vormt een stevige brug tussen verschillende partijen die elkaar van nature minder goed verstaan. Daarmee draagt ze zorg voor echte betrokkenheid van iedere stakeholder in elk project. Sanne schrijft met regelmaat over de inclusieve samenleving en de mogelijkheden van technologie. Daarnaast is zij sinds 2014 verantwoordelijk een vaste rubriek over technologische innovatie in de gehandicaptenzorg voor het vakblad Markant. backtptop-(1).png


Suzanne Leijendekkers

SuzanneLeijdendekkers.jpgSuzanne's drive is: het vinden van een gemeenschappelijke doel in complexe netwerken voor het toekomstbestendig maken van onze inclusieve en duurzame maatschappij. Haar gewenste context is: een plek waar vernieuwing, (kwetsbare) mensen en maatschappelijke uitdagingen samen komen. Haar bijdrage is: genieten van het samenbrengen van heel verschillende (denk)beelden en standpunten om tot nieuwe gezamenlijke inzichten te komen, te leren en onszelf te ontwikkelen. Haar huidige alibi is: in haar rol als Directeur Innovatie & Projecten bij Philadelphia Zorg komen al deze dingen op een fantastische manier samen. backtptop-(1).png


Wouter Wolters

WouterWolters.jpgWouter Wolters is strateeg, spreker en auteur digitale zorginnovatie en oprichter van Buro Wisselstroom: adviesbureau voor de menselijke kant van digitale zorginnovatie. Sinds 2008 helpt hij zorgorganisaties bij de vorming van visie en strategie, ontwikkeling van kansrijke e-healthconcepten en de begeleiding van het veranderproces dat gepaard gaat met de implementatie van e-health in de organisatie. 
Wolters studeerde onder meer Nieuwe Media en Digitale Cultuur aan de Universiteit van Utrecht. Hij spreekt en schrijft (o.a. Skipr, Zorgvisie, NRC, Frankwatching, TEDx) met regelmaat over digitale zorginnovatie, anders organiseren/ disruptie in de zorg en organisatieverandering. Zo droeg hij bij aan meerdere boeken (waaronder het handboek online hulp en op dit moment “De dokter en digitalisering”) en ontwikkelt hij op dit moment een stappenplan implementatie van e-health in opdracht van Zorg voor innoveren (VWS, ZonMW, NZA en Zorginstituut NL). Hiernaast initieerde en organiseerde hij jarenlang het landelijk congres online hulp en het inhoudelijk programma “De Menselijke Kant van Digitale Zorginnovatie” tijdens de Zorg en ICT beurs van 2016 en 2017 (i.s.m. de Jaarbeurs).  backtptop-(1).png

Health Valley Partners