Health Valley Netherlands

Health Valley Netherlands: hét innovatienetwerk voor de zorg. Health Valley is niet zomaar een netwerk, maar het grootste netwerk in Life Sciences & Health van Nederland. En daar zijn we trots op, net als op de vooruitzichten: het aantal partners blijft groeien. De hoeveelheid succesvolle matches neemt toe. Events, focus en ondersteuning geven steeds beter en gerichter invulling aan de behoeften van onze partners. We verstevigen onze positie op nationaal én internationaal niveau, nu en in de toekomst.

Visie

In de toekomst worden diagnostiek en behandeling steeds meer persoonsgericht. Het zorgaanbod, in zowel de cure als de care, raakt steeds meer geïntegreerd rond de patiënt. Ook krijgt preventie steeds meer aandacht. Innovatie in de sector Life Sciences & Health vergt verbinding tussen vraag en aanbod en samenwerking tussen bedrijfsleven, zorg, kennisinstellingen en overheid. Door deze samenwerking wordt het mogelijk om tot de noodzakelijke technologische innovaties, nieuwe medicijnen en andere werkwijzen te komen.

Missie

Health Valley versterkt de innovatiekracht van Nederlandse bedrijven en zorgaanbieders door verbinding en samenwerking te stimuleren. Netwerkorganisatie Health Valley draagt daarmee bij aan het creëren van bestendige bedrijvigheid en aan betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg.

Het bestuur

Dr. R.G.M. (René) Penning de Vries Voorzitter Bestuur Health Valley
Drs. R.E.C.S. (Rob) Hoogma Voorzitter Raad van Bestuur Academy Het Dorp
  (Vicevoorzitter Bestuur Health Valley)
Prof. dr. J.A.M. (Jan) Smeitink,    CEO Khondrion 
MD, PhD, MAE  
Drs. A.P. (André) Roos Directeur Saxion Centrum voor Ondernemerschap
Drs. F.J. (Menno) Pistorius Directeur Academie Paramedische Studies
  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
J. (Joram) Sjoerts MSc Directeur a.i. afdeling Valorisatie Radboudumc
Dr. G. (Gertjan) Bögels Directeur a.i. Radboud Innovation, Radboud Universiteit Nijmegen  
Prof. dr. W.H. (Wim) van Harten, MD Voorzitter Raad van Bestuur Rijnstate
Mw. drs. M.A. (Anne-Miek) Vroom  Directeur Stichting IKONE
Dr. ir. D. (Dennis) Schipper Managing director DEMCON
Prof. dr. ir. N..J..J. (Nico) Verdonschot   Wetenschappelijk Directeur onderzoeksinstituut
  TechMed, Universiteit Twente
Adviseur van het Bestuur  
Mw. mr. drs. Wendy (E.M.) de Jong Algemeen directeur, Oost NL
   

 

Bureau Health Valley

De medewerkers van Bureau Health Valley zetten zich dagelijks in om het innovatienetwerk te versterken. Als onderdeel van het netwerk brengen zij matches tot stand, organiseren zij evenementen in Life Science & Health en delen zij de kennis en innovaties van partners. Lees meer over de medewerkers van en over bureau Health Valley.
 

Organisatie

Health Valley Netherlands is een publiek-private samenwerking en wordt gefinancierd uit bijdragen door overheid en partners uit het netwerk. Onze partners zijn ondernemers, zorgorganisaties, kennisinstellingen en overheid. We werken vanuit Oost-Nederland nu nog vooral op nationaal niveau, maar we zijn vastberaden om ook internationaal onze grenzen te verleggen. 

Ontstaansgeschiedenis
Het cluster Health Valley bestaat ruim 10 jaar en is met name de afgelopen jaren flink gegroeid zowel qua omvang als qua impact binnen de regio. In 2004 presenteerden de provincie Gelderland en Overijssel in het kader van het ‘Pieken in de Delta’ beleid de Visie Triangle. In deze visie presenteerden ondernemers, kennisinstellingen, hogescholen en overheid een gemeenschappelijke visie rondom de universiteiten in Wageningen, Nijmegen en Twente; respectievelijk food, health & technology. Het ministerie van Economische Zaken erkende alle drie de gebieden als ‘pieken’ van Oost-Nederland.  Health Valley begon in 2004 als een project van ontwikkelingsmaatschappij Oost NV, verantwoordelijk voor het ontwikkelen en begeleiden van innovatieprojecten in Oost-Nederland. In 2006 werd de Stichting Health Valley Netherlands opgericht. Het cluster is ontstaan in de wisselwerking tussen lokaal, regionaal en nationaal beleid. De verschillende overheidslagen kwamen samen toen de Radboud Universiteit en Radboudumc sterker wilden inzetten op de valorisatie van kennis.  Inmiddels is het cluster uitgegroeid tot een sterk cluster, met niet alleen partners in Gelderland en Overijssel, maar ook in Noord Brabant en andere delen van het land.  

Health Valley Partners