Robot Tessa activeert en ondersteunt ouderen met dementie
Home Tinybots

Robot Tessa activeert en ondersteunt ouderen met dementie

Robot Tessa activeert ouderen met dementie

Tessa is een kleine pratende robot en ondersteunt en activeert mensen met dementie. Tessa geeft dagelijkse herinneringen, suggesties om bijvoorbeeld een boodschappenlijstje te maken en speelt persoonlijke muziek. Industrieel ontwerper Wang Long Li ontwikkelde Tessa samen met Robert Paauwe vanuit hun start-up Tinybots. “We hebben honderden interviews gehouden om de behoeften van ouderen met dementie in kaart te brengen. Een substantieel deel van hen gaf aan dat zij graag ondersteuning willen, maar niet willen dat een robot alle taken van hen overneemt. Wat ze nog zelf kúnnen doen, willen ze ook zelf doen.” 

Om Tessa op de markt te brengen, richten Wang Long en Robert zich nu eerst op zorginstellingen en onderwijsinstituten. “Aan de ene kant om te zorgen dat zorgverleners de cliënt straks goed kunnen ondersteunen bij het gebruik van Tessa. Aan de andere kant willen we studenten - de volgende generatie zorgverleners - nu al betrekken bij de mogelijkheden die technologie biedt. 
Zo loopt er op de HAN een pilot waarin ze bekijken hoe ontwikkelingen als onze robot in het onderwijs-programma passen. Wij zitten ondertussen met studenten om tafel om op basis van hun praktijk-kennis uit user cases, de doorontwikkeling van Tessa nog relevanter te maken.” 

Zo maakt Tinybots het verschil.

Bekijk hier het partnerprofiel van Tinybots.

Health Valley Partners