Home NLgroeit zoekt ervaren leiders om te koppelen als mentoren aan ondernemers

05 januari 2017

NLgroeit zoekt ervaren leiders om te koppelen als mentoren aan ondernemers

Nlgroeit is een initiatief dat voortkomt uit een publieke-private samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken, Kamer van Koophandel en NLevator. Nlgroeit gaat over groeiondernemerschap. Zoals u wellicht weet, is Nederland koploper met het aantal start-ups. Maar ons land loopt achter als het gaat om het aantal ondernemers dat wil (door)groeien. Met ons platform willen we ondernemers in Nederland inspireren om groter te dromen, denken en ondernemen.

Hoe?
We koppelen groeiondernemers aan een mentor. En we brengen groeiondernemers in contact met een effectief en efficiënt netwerk van andere ondernemers, mentoren, netwerken en groeidienstverleners. Peer-to-peer coaching en mentoring zijn belangrijke speerpunten uit het nlgroeit-programma.

Wat houdt het mentorschap in?
Als groeimentor wordt u gematcht (vanuit uw expertise, ervaring en beschikbare tijd) met een ondernemer die wil doorgroeien. U geeft zelf aan hoeveel tijd u per jaar beschikbaar stelt (minimaal 8 uur). In die tijd helpt u uw mentee om de coachingsvraag te beantwoorden en het bedrijf (en zichzelf) te laten groeien. Meer informatie over het mentorschap vindt u in dit document

Criteria
Onze mentoren voldoen allemaal aan een aantal criteria.
  • U bent ondernemer of u bent CEO van een groot bedrijf.
  • U geeft leiding aan meer dan 20 wp.
  • De omzet van het bedrijf is hoger dan 7 miljoen euro.
  • Het bedrijf bestaat minimaal 5 jaar.
  • De onderneming heeft verschillende groeifasen doorgemaakt.
  • U bent minimaal 8 uur per jaar beschikbaar.
  • U vindt het leuk om uw kennis met betrekking tot ondernemerschap en groei te delen.
  • U hebt een aantal specifieke kennisgebieden.
  • U vraagt geen vergoeding voor uw inzet.

Reacties

Reactie: Security code

Auteur:
Arna Arnautovic
Ministerie van Economische Zaken


Tags

Health Valley Partners

RSS 2.0 RSS 2.0 RSS 2.0