Home Service Design Voucher: nieuwe subsidie voor maakindustrie

14 februari 2017

Service Design Voucher: nieuwe subsidie voor maakindustrie

Voor extern advies over uitbreiding met servicediensten

Binnenkort start een nieuwe experimentele subsidieregeling voor Nederlandse bedrijven in de maakindustrie: de Service Design Voucher. Deze subsidie is bestemd voor maakbedrijven die hun reguliere productenaanbod willen aanvullen met innovatieve diensten en kant-en-klare service-oplossingen voor hun klanten. De aanvraagperiode voor deze subsidie is kort: van 1 tot en met 15 maart.

Subsidie aanvragen

De subsidie kan worden aangevraagd voor het inschakelen van een externe partij die u gaat ondersteunen bij het verkennen van dit innovatietraject, waarbij concreet zal worden gekeken naar de kansen van een nieuw 'diensten-gebaseerd' businessmodel voor uw bedrijf. Dit onderzoek gebeurt door een kennisinstelling of een deskundig adviesbureau. De subsidie vergoedt tot 3000 euro van deze kosten. Marktonderzoek of algemene bedrijfsadviezen komen overigens niet in aanmerking voor deze subsidie.

Experimentele subsidie alleen van 1 tot en met 15 maart

Ben u als mkb actief in de maakindustrie (SBI-codes 10 tot en met 33)? En ziet u kansen om uw productenaanbod uit te breiden met innovatieve diensten of ‘service solutions’ voor uw klanten? Neem dan snel contact op met PNO. De nieuwe subsidie is namelijk een experiment en zal slechts twee weken openstaan voor aanvragen (van 1 tot en met 15 maart). PNO kan u helpen bij het opstellen van een tijdige subsidieaanvraag. Ook kunnen wij helpen bij het formuleren van een goede 'kennisvraag' voor uw bedrijf, en bij het vinden van een geschikte partij die deze gaat beantwoorden. 

Reacties

Reactie: Security code

Health Valley Partners

RSS 2.0 RSS 2.0 RSS 2.0