Windesheim

logo Windesheim
Webseite: www.windesheim.nl
Organisationstyp: Kennisinstelling
Spezialisierung: HBO
Nummer der Handelskammer: 53815033
Laufbahnen: Website für Stellenangebote

Adresse

Campus 2-6
8017 CA
Zwolle
Nederland
Windesheim

Bij Windesheim in Almere en Zwolle studeren ruim 24.000 studenten, honderden cursisten en werken ruim 2.200 medewerkers. Wij willen actief bijdragen aan een inclusieve en duurzame samenleving. Dat doen wij door het opleiden van waardevolle professionals en door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.

We zien het als onze maatschappelijk opdracht om iedereen die daarvoor het talent heeft, de mogelijkheid te bieden op onze hogeschool hoger onderwijs te volgen. Ongeacht afkomst, vooropleiding, achtergrond of leeftijd. Elke student met talent verdient de kans zich ten volste te ontwikkelen.

Onderwijs

De ontwikkeling van hogeschool naar kennisinstelling, een echte University of Applied Sciences, zet zich onverminderd door. Ook op kwaliteit kan Windesheim zich meten aan de andere grote hogescholen: in de Keuzegids 2014 staan maar liefst negentien van onze opleidingen in de landelijke top-3; in de Elsevierranking neemt Windesheim de tweede positie in van de grote hogescholen.

Onderzoek

Met bijna 700 lectoren bij alle hogescholen van Nederland wordt er flink aan de weg getimmerd met praktijkgericht onderzoek. En ook onze hogeschool draagt daar haar steentje aan bij. Denk aan energietransitie, het klimaat en allerlei uitdagingen binnen de zorg, het onderwijs of het bedrijfsleven. Want juist hogescholen zijn bij uitstek toegerust om met praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan de aanpak van deze vraagstukken. Daarbij steunen we op de knowhow en expertise van al onze lectoren en onderzoekers.

Praktijkgericht onderzoek aan hogescholen is onderzoek dat midden in de samenleving staat. De vraag die aan al het onderzoek ten grondslag ligt, komt voort uit de dagelijkse praktijk van organisaties en professionals. En dit onderzoek wordt uitgevoerd sámen met partners uit de praktijk. Resultaten vinden hun weg naar de beroepspraktijk en naar toekomstige professionals via de opleidingen.

Bild von Egbert-Jan Bogels

Ist dieses Unternehmen ein potenzieller Partner für Sie? Kontaktieren Sie bitte:

Egbert-Jan Bogels