Radboudumc

logo Radboudumc
Website: www.radboudumc.nl
Organizationtype: Zorginstelling
Specialization: Academisch Medisch Centrum
Chamber of Commerce number: 80262783
Careers: Vacancies website

Address

Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA
Nijmegen
Nederland
Care Holding Hands National Cancer Institute Bxxgtqew1m4 Unsplash

Het Radboudumc is een universitair medisch centrum. Voor ons is de mens en zijn of haar kwaliteit van leven het vertrek- en eindpunt. Bij alles wat we doen. We bieden onze patiënten topklinische en topreferente zorg en hebben een belangrijke maatschappelijke taak in het vergroten en verspreiden van kennis en kunde.

Onze missie

To have a significant impact on healthcare.

Hier gaan en staan we voor

Het Radboudumc wil voorop lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. Dat doen we persoonsgericht en innovatief. En in nauwe samenwerking met ons netwerk. Elke patiënt krijgt zo altijd de beste zorg, nu en in de toekomst. Want daar doen we het voor.

Persoonsgericht

Het is de terechte verwachting van iedereen die bij ons komt: in het Radboudumc word je gehoord, gezien, gerespecteerd en gelijkwaardig behandeld.

Innovatief

We zijn ervan overtuigd dat innovaties de sleutel zijn voor de gezondheidszorg van de toekomst. In ons huis kan en mag iedereen voor innovaties zorgen.

Naar een academisch medisch netwerk

We zijn overtuigd van de kracht van een duurzame netwerksamenwerking met ziekenhuizen, zorginstellingen, eerste lijn en andere partners.

Image of Egbert-Jan Bogels

Is this company a potential match for you? Please contact:

Egbert-Jan Bogels