Home Ons netwerk Partners Klimmendaal

Klimmendaal

Wanneer u met beperkingen geconfronteerd raakt, wordt uw vertrouwde gang van zaken in het dagelijkse leven ernstig verstoord. Onze revalidatiebehandeling speelt hierop in en heeft als doel: ervoor zorgen dat u weer zo zelfstandig mogelijk kan leven, wonen en werken of op een andere manier actief kan zijn. Onze behandelaars zullen er alles aan doen om dit samen met u te realiseren. Uw vroegere woon-, werk- en leefsituatie speelt een belangrijke rol bij het opstellen van het behandelplan en bij de uiteindelijke behandeling. Mensen uit uw directe omgeving worden hierbij nauw betrokken en krijgen, waar nodig, zelf ook ondersteuning en begeleiding. Bekijk bovenstaande film voor een eerste impressie van Klimmendaal Volwassenen.

Als patiënt volgt u een therapieprogramma dat een deel van de dag in beslag neemt. Daarbij stimuleren wij u om zoveel mogelijk zelf te doen, met als doel: zo zelfstandig mogelijk functioneren. Meer informatie over revalideren bij Klimmendaal vindt u links in het menu of via de volgende pagina's

Klimmendaal behandelt bij volwassenen verschillende aandoeningen:
Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS)BeenamputatieChronische pijnCerebro Vasculair Accident (CVA)HandletselNiet-aangeboren hersenletsel (NAH), het bijbehorende Brain Integration Programma (BIP)Parkinson, het bijbehorende Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP) en Spasticiteit. In het menu links vindt u onder andere ook informatie over onze behandelingenbehandelaarslocaties en de aangesloten zorgverzekeraars.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Klimmendaal
Website: https://www.klimmendaal.nl/
Organisatietype: Zorginstelling
Specialisatie: Revalidatie
Bezoekadres: Heijenoordseweg 5, 6813 GG, Arnhem, Nederland
Postadres: Heijenoordseweg 5 (gebouw B), 6813 GG, Arnhem, Nederland
KvK: 41049838

Social

Making the difference by unlocking new value

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Dorine Pluimers
Innovatiemanager Health Valley Netherlands
d.pluimers@healthvalley.nl
+31651551076

Dorine Pluimers

Health Valley Partners