Terms Scott Graham 5Fnmwej4taa Unsplash

Weet je het zeker?

Vul onderstaand formulier in om het verzoek in te dienen om jouw organisatie af te melden als partner van Health Valley.

Verzoeken tot beëindiging van het partnership met ingang per 1-1 van het volgende kalenderjaar moeten conform de algemene voorwaarden uiterlijk één maand voor het einde van het lopende kalenderjaar ingediend worden.  

Door het invullen van onderstaand formulier kun je ons tot uiterlijk 1 december 2024 laten weten dat je het partnership van jouw organisatie met Health Valley Netherlands wenst te beëindigingen per 01-01-2025. 


Reden voor beëindigen partnership