Network Pion Pexels Pixabay 163064

Showcases

Health Valley speelt een veelzijdige rol binnen samenwerkingsverbanden als verbinder, adviseur, aanjager en promotor, waarmee we op diverse manieren bijdragen aan samenwerking, innovatie en de implementatie van nieuwe oplossingen in de gezondheidszorg. We vormen het middelpunt van een ecosysteem waarin diverse belanghebbenden gezamenlijk werken aan verbeteringen in de gezondheidszorg en innovatie.

Wij nodigen relevante partijen uit om deel te nemen, bij te dragen en te profiteren van ons ecosysteem. Met een heldere visie ondersteunen we de kracht van alle partners in ons netwerk met kennis, contacten en praktische tools. We dagen onze partners en regio uit om concrete doelen te bereiken, waarmee we onze visie steeds verder aanscherpen. Als een enthousiaste en ambitieuze organisatie organiseren we samenwerking, blijven we betrokken tot het resultaat is bereikt, mobiliseren we onzichtbare krachten en vinden we creatieve en innovatieve oplossingen.

Ons team en bestuur brengen diverse expertise, achtergronden en netwerken samen, dagelijks in samenwerking met veldspecialisten om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Met lokale wortels in Gelderland en Overijssel versterken we het profiel van Oost-Nederland als toonaangevende regio in Life Sciences, MedTech & Health, terwijl we ook nationale en internationale verbindingen leggen voor onze partners. Health Valley participeert actief in verschillende initiatieven en projecten

Bovendien is Health Valley aangesloten en betrokken als partner bij diverse initiatieven en samenwerkingsverbanden:

Met meer dan vijftien jaar bewezen succes fungeert Health Valley als een duurzaam en actief netwerk voor haar partners. Onze innovatieformule, gebaseerd op het quadruple helix-model, bevordert nauwe samenwerking tussen zorginstellingen, onderzoekers, bedrijven en gemeenten/provincies in innovatieprojecten. We nodigen je van harte uit om partner te worden in ons netwerk en te profiteren van de voordelen van onze bewezen aanpak.