AI Hub Oost Nederland Header (1)

AI-hub Oost-Nederland

AI-hub Oost-Nederland is er voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden in de regio die op nationale of internationale schaal met AI (willen) werken.

Looptijd: 2023-2024

AI-hub Oost-Nederland

AI-hub Oost-Nederland richt zich vooral op het toepassen van AI op thema’s waar de regio sterk in is, die een positieve invloed hebben op mens en milieu, en waar economische kansen liggen. Dat zijn in de eerste plaats gezondheid, voeding, industrie, energie en onderwijs.

De AI-hub Oost-Nederland bestaat uit een stuurgroep, vijf thema-werkgroepen (Gezondheid, Voeding, Onderwijs, Energie en Industrie) en een werkgroep Communicatie. De stuurgroepleden vertegenwoordigen (namens de founding partners) de quadruppel helix (oftewel, Ondernemers, Onderwijs, Overheid ). De thema-werkgroepen worden getrokken door vertegenwoordigers van de regionale hub-partners (onderwijs, onderzoek, cluster organisaties, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven) AI-hub Oost Nederland is partner van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) en onderdeel van een nationaal netwerk van zeven regionale AI Hubs. NL AIC is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij allerlei organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland met elkaar te verbinden.

Health Valley neemt het voortouw als kartrekker op het gebied van Zorg en Gezondheid en werkt daarbij samen met andere regionale hubs, verenigd in de Nederlandse AI Coalitie

Doelstelling

Het doel van AI-hub Oost-Nederland is om vragen uit de zorgsector te verbinden met het aanbod van MKB-bedrijven. Daarnaast streven we naar het creëren van een ecosysteem tussen zorgorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen in Oost-Nederland.

Meer informatie: aihub-oost.nl.