Innovation Idea Riccardo Annandale 7E2pe9wjl9m Unsplash

Hét zorginnovatienetwerk van Nederland

Om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden, zetten wij ons dagelijks in om digitalisering en innovaties in de zorg te versnellen. Health Valley verbindt zorginstellingen, bedrijven, kennisinstellingen en overheid en daagt hen uit om samen de grootste maatschappelijke uitdagingen op het gebied van preventie, cure en care aan te pakken. Om innovatieve technologische oplossingen versneld te ontwikkelen, toe te passen en op te schalen.

Het uiteindelijke doel is om mensen langer in goede gezondheid te laten leven en de kosten van de gezondheidszorg te beperken.

De ruim 200 partners zijn verspreid over het land en vormen tezamen een landelijk ecosysteem met internationale ambities.

Team en bestuur

De professionals van ons team en onze bestuursleden hebben ieder hun eigen expertise, achtergrond en netwerk. Zij werken dagelijks samen èn met specialisten uit het veld, om de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd aan te pakken. Daarbij durven we te experimenteren en nieuwe wegen in te slaan. Het bestuur heeft een actieve rol en is nauw verbonden met het team en de werkzaamheden.

Hét zorginnovatienetwerk van Nederland

Health Valley is gestart in 2006 en bestaat uit een netwerk van meer dan 200 regionale, nationale en internationale partners afkomstig uit de zorgsector, bedrijfsleven, wetenschap en overheid. Gezamenlijk bouwen wij aan een ecosysteem waarin dagelijks nieuwe
verbanden ontstaan. Over de sectoren heen kijken wij naar mogelijkheden voor kennisdeling, productinnovatie en marktintroductie. 

Health Valley heeft zijn oorsprong in Oost-Nederland. Sinds 2022 hebben we de krachten gebundeld met Health Innovation Park (HIP), om zo voor onze partners gezamenlijk het meest vooruitstrevende zorginnovatienetwerk van Europa te kunnen gaan vormen. 

Meer dan de helft van de partners van Health Valley is gevestigd in Gelderland en Overijssel.

Oost-Nederland als broedplaats

In Oost-Nederland werken bedrijven, kennisinstellingen en zorginstellingen al tientallen jaren samen om invulling te geven aan betere en efficiënte gezondheidszorg. De krachtige en innovatieve zorgsector met haar fijnmazige samenwerkingsstructuur in Oost-Nederland stellen we als voorbeeld aan het hele land en vergelijkbare regio’s in Europa. Health Valley is partner van Th!nk East Netherlands, een samenwerkingsverband van clusterorganisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, regio’s, ondernemersverenigingen en de provincies Gelderland en Overijssel. Gezamenlijk wordt gewerkt aan de ontwikkeling en toepassing van kennis en concepten en implementatie en opschaling van innovaties.

Belangrijke spelers in Oost-Nederland per deelgebied:

De innovatieformule

De succesvolle innovatieformule van Health Valley is gebaseerd op het quadruple helix-model waarbij in de innovatieprojecten nauw wordt samengewerkt tussen zorginstellingen, onderzoekers, bedrijven en gemeenten/provincies. De deelnemende partijen worden samengebracht in projecten, challenges en consortia. Binnen al die samenwerkings-verbanden heeft Health Valley een meervoudige rol: verbinder, adviseur, aanjager en promotor.

Cluster Management Excellence label Bronze