Robotics Andrea De Santis Zwd435 Ewb4 Unsplash

EDIH BOOST Robotics

Het project 'EDIH BOOST Robotics EastNL' is gericht op het ondersteunen van bedrijven in Oost-Nederland bij hun vragen over digitalisering.

Looptijd: 2023 tot medio 2026

EDIH BOOST Robotics

Het project EDIT BOOST Robotics, geleid door vier European Digital Innovation Hubs (EDIHs) in Baden-Württemberg, Catalonië, Oost-Nederland en Vlaanderen, is gericht op het versterken van dienstverlening aan het MKB in hun respectievelijke regio's. De hubs bundelen hun krachten om gezamenlijk dienstverlening te leveren, activiteiten te organiseren ter ondersteuning van digitale transformatie in het mkb en hun ondersteunende ecosystemen te versterken. Het doel is om een virtuele revalidatiekliniek te realiseren waar zorgverleners en patiënten gerichte virtuele behandelingen kunnen 'ondergaan' op iedere gewenste plek en tijdstip. Het project richt zich specifiek op digitalisering en robotisering in de sectoren Manufacturing, Medtech en Agrifood. De hubs wisselen best practices uit op het gebied van hubmanagement en willen de capaciteit van dienstverlening uitbreiden, waarbij bedrijven in andere regio's specialistische kennis en kunde kunnen raadplegen. De samenwerking omvat ook het verkennen van kansen voor digitalisering in grondstoffen- en afvalreductie. De samenwerking wordt gevierd met inspiratie- en studiebezoeken tussen de regio's, waardoor bedrijven toegang krijgen tot Duitse, Belgische en Spaanse markten. De samenwerking is tot stand gebracht door Oost NL, die verantwoordelijk is voor de internationale relaties van de EDIH.

Doelstelling

Het doel van de aanvraag 'EDIH BOOST Robotics EastNL' is om bedrijven in Oost-Nederland te ondersteunen bij hun vragen over digitalisering. Deze aanvraag is ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) door de provincies Overijssel en Gelderland, in samenwerking met 18 consortiumpartners en 30 netwerkpartners, waaronder BOOST.

Het voornaamste doel van het project is om maakbedrijven, evenals bedrijven in de agrofood- en gezondheidssector, verder te ondersteunen bij het vergaren van kennis en vaardigheden. Daarnaast beoogt het project deze bedrijven vertrouwd te maken met de mogelijkheden van de nieuwe generatie digitalisering en deze toe te passen binnen hun eigen organisaties, producten en diensten. De focus ligt op de specifieke behoeften van de bedrijven, waarbij gestreefd wordt naar een snellere en verbeterde toegang tot onze field- en skillslabs, testfaciliteiten en financieringsmogelijkheden.

Meer informatie: boostsmartindustry.nl.