Windesheim Weggooien Ons Een Zorg

Weggooien? Ons een zorg!

Het onderzoeksproject ‘Weggooien? Ons een zorg!’ moet deze sector gaan helpen om het afval van ziekenhuizen te verminderen.

Looptijd: tot en met 2024. 

In februari wordt weer met 2 studenten gestart op 1 het inkooptraject binnen ziekenhuizen en 2 op aanbiedt traject van nieuwe producten bij het MKB. Daarnaast gaat het project zich bezighouden met analyseren van alle verzamelde data en een start maken met kennisdeling.

Weggooien? Ons een zorg!

Nederland streeft naar een circulaire economie in 2050 vanwege de groeiende wereldwijde vraag naar grondstoffen. De zorgsector, een aanzienlijk deel van de economie, produceert veel afval. Het circulair maken van de zorg is uitdagend vanwege hygiëne-eisen en complexe organisatiestructuren. Onderzoekers van Windesheim, HAN en TU Delft werken samen met bedrijven en ziekenhuizen om te onderzoeken hoe mkb-ondernemingen innovaties kunnen inzetten om de circulariteit in de zorg te vergroten. Het project richt zich op herontwerp en verkoop van disposables in ziekenhuizen. Innovatie in de zorg is kostbaar, en mkb-ondernemingen zoeken samenwerking om toegang te krijgen tot kennis en duurzame oplossingen te vinden. Vier cases worden ontwikkeld, waarbij studenten, experts en docent-onderzoekers samenwerken om duurzame innovaties te bevorderen. De verkregen kennis wordt gedeeld met stakeholders via onderwijs, publicaties en evenementen.

Duur(zame) zorg
Onderzoekers Paulien de Graaf-Muller en Anne van Vulpen gaan samen met midden- en kleinbedrijven (mkb’s) en ziekenhuizen kijken hoe anders omgegaan kan worden met disposables, bijvoorbeeld door processen anders in te richten of producten anders te ontwerpen om de zorgsector circulairder te maken. Ze kijken naar mogelijkheden voor innovaties in producten, processen, informatiegebruik en businessmodellen in het hele zorgproces.

Het circulair maken van de bedrijfsvoering binnen de zorg is erg uitdagend. Want er worden hoge eisen gesteld aan hygiëne en aan infectiepreventie. Bovendien zijn veel zorgorganisaties complex van aard en zijn er veel beslissers en belangen die over het inrichten van processen en gebruik van materialen gaan. Innovatie voor de zorg kan hierdoor vaak duur uitpakken.

Door hoge risico’s en flinke investeringskosten is het lastig voor veel mkb’ers om deze markt te betreden. Daarom werkt Windesheim samen met deze ondernemingen in elk deel van de keten om krachten te bundelen. Zo heeft iedereen toegang tot praktische kennis waardoor het makkelijker wordt om tot duurzame(re) en toepasbare oplossingen te komen.

Multidisciplinaire samenwerking
Het project ‘Weggooien? Ons een zorg!’ bestaat uit vier cases. Binnen elke case zoeken de onderzoekers naar ontwikkelmogelijkheden en oplossingen voor specifieke innovatievraagstukken van de praktijkpartners. Dit doen ze door samen te werken met studenten, deskundigen uit het veld en docent-onderzoekers. Uit de caseresultaten wil het onderzoek ook algemene lessen trekken: hoe kom je tot duurzame innovaties die door de markt geadopteerd worden? De kennis die dit onderzoek oplevert, willen de onderzoekers gaan verspreiden via onderwijs, publicaties in vaktijdschriften en presentaties op evenementen van het netwerk van alle betrokkenen.

Regieorgaan SIA maakt het onderzoeksproject mogelijk via financiering. Regieorgaan SIA is een onderdeel van de NWO en financiert en promoot het praktijkgericht onderzoek in Nederland. Bovendien voelen veel organisaties uit meerdere hoeken de urgentie om met dit vraagstuk aan de slag te gaan. Het samenwerkingsverband bestaat uit de onderzoeksgroepen Supply Chain Finance van Windesheim, Netwerken in een circulaire Economie van Windesheim, Logistiek & Allianties (programmalijn Healthcare Logistics) van de HAN en Design for Sustainability van de TU Delft, de bedrijven Meditec, Sustainable, Roncadelle Operations, H&P Moulding, Business Creation, Green it out, CleanLease, CiorC, de ziekenhuizen Isala Zwolle, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Reinier de Graaf en OLVG, de netwerk-brancheorganisaties Milieu Platform Zorgsector (MPZ), Health Valley, mProve en Leading Sustainable Health Care. 

Meer informatie: windesheim.nl.