Medtech Twente 2030 Inkbeams04 1 2000X1334

MedTech Twente 2030

Looptijd: Het project heeft een looptijd van vier jaar. De start- en einddatum zijn oktober 2022 t/m 30 september 2026 met, zoals in de naamgeving al duidelijk wordt, een focus op verlenging en verdere ontwikkeling tot 2030.  

MedTech Twente is de innovatiehub waar medische technologie in versnelling komt. Hier werken bedrijfsleven en zorginstellingen nauw samen met onderzoekers van de kennisinstellingen om te komen tot innovaties voor de zorg van morgen. Innovaties worden ontwikkeld, gevalideerd en geïmplementeerd in een nauwe samenwerking tussen partijen,  gefaciliteerd en versneld door ondersteunende organisaties als Novel-T, Oost NL, VitaalTwente, WTC en Health Valley. Het is dan ook niet voor niets dat succesvolle MedTech bedrijven als Demcon, Medspray, Micronit, Lipocoat enIAMFluidics zijn ontstaan en gegroeid in Twente.

Doelstelling

Zoals bekend, zijn medische technologieën producten, diensten of oplossingen die worden gebruikt om het leven van mensen te redden en te verbeteren. Voor Twente is medische technologie één van de motoren achter haar economische groei. In het medtech-ecosysteem van Twente zijn meer dan 100 organisaties actief, waarvan ongeveer 80 bedrijven. Om de R&D agenda van medtech-bedrijven te ondersteunen en medtech-bedrijven nog beter te laten gedijen in Twente is het Medtech cluster in opbouw ter ondersteuning van het Twentse medtech-ecosysteem op drie onderdelen: 

  1. De MedTech Twente community, bestaande uit zorgpartijen en mectech bedrijven
  2. De samenwerking met andere medtech clusters in Europa
  3. De nationale en internationale positionering en profilering van het cluster 

Tactische agenda’s. Het project MedTech Twente 2030 dient ook als katalysator voor tenminste twee nieuwe MedTech Twente tactische agenda’s in de periode 2022 – 2026.

Wat is de impact?

De inbreng van zorgpartijen is van grote wederkerige waarde als het gaat om het samenbrengen van medisch en/of zorgtechnologische innovaties, het valideren van nieuwe medtech toepassingen en de versterking van de regionale economie en versterking van de arbeidsmarkt en behoud van talent met name in de Medtech en zorg. 

Belemmeringen MedTech ontwikkelingen?
We willen ook vragen verzamelen met betrekking tot ervaren belemmeringen bij de innovatie van zorgtechnologie, samenwerking met medtechbedrijven, en hoe we kunnen bijdragen aan het versterken van de innovatieagenda binnen het MST. Zijn er obstakels met betrekking tot datagebruik, -verzameling, -beheer, -delen en privacy waarborging? Wordt er financiering opgehaald voor interne digitale innovaties zoals beeldbellen? En wordt er onderzoek gedaan naar de noodzaak van zorgtechnologie, enzovoort?

Projectteam
Het projectplan is tijdens de ontwikkeling op verschillende momenten geëvalueerd door bedrijven en zorgpartijen. Oost NL fungeert als penvoerder namens de projectpartners, waaronder de Universiteit Twente, Novel-T, Kennispark, WTC Twente, Saxion en Health Valley. Binnen Health Valley is Corine Böhmers werkzaam als Care & Cure community manager, verbonden aan het MedTech cluster. Erwin Holtland is aangesteld als Business Community manager vanuit Kennispark. Corine zal tevens de rol van kwartiermaker op zich nemen, om samen met de cure-sector een innovatie-/validatiehub te realiseren. 

Maak kennis met MedTech Twente en haak aan op ons systeem: medtechtwente.nl.

MedTech Twente 2020