Rural Health Lifestyle Kwiek Pexels Stephen Leonardi 19676687

Samen Kwiek (dRural)

Samen Kwiek is een digitaal dienstenplatform dat gezondheidsprofessionals en inwoners in plattelandsgebieden met elkaar verbindt.

Looptijd: 1 jan 2021 t/m 31 okt 2024. 

Samen Kwiek (Kwaliteit en Welzijn In Elke Kern) is een unieke domeinoverstijgende samenwerking met één gemeenschappelijk doel: het verbeteren van levenskwaliteit van onze inwoners en het daadwerkelijk toevoegen van waarde. Samen Kwiek staat voor verbinding tussen welzijn en zorg. Samen Kwiek is een gebruiksvriendelijke online marktplaats met een krachtige verbindingstool en gegevensanalyse. Met behulp van de Positieve Gezondheidsvragenlijst en AI-technologie kunnen inwoners gemakkelijk het juiste aanbod vinden dat aansluit bij hun welzijnsvraag. Professionals kunnen tegelijkertijd inwoners rechtstreeks verbinden met het passende aanbod, en krijgen gemeenten inzicht in de verhouding tussen vraag en aanbod, evenals de impact ervan. Het platform wordt actief gevuld en gemonitord vanuit lokale welzijnsorganisaties, in samenwerking met de gemeente. Daarnaast gaat Samen Kwiek verder dan alleen online interactie. We koesteren de waarde van persoonlijke relaties en streven naar het opbouwen van een echt netwerk inclusief persoonlijke ontmoetingen en kennisuitwisseling.

Dit digitale platform richt zich op het verbeteren van de levenskwaliteit van inwoners, met een sterke nadruk op preventie, eigen regie, en aanzienlijke meerwaarde voor zowel inwoners als professionals. Door een verbeterde verbinding tussen nulde, eerste en tweede lijn willen we deze impact bereiken. Het platform is tot stand gekomen door co-creatie en een unieke domeinoverstijgende samenwerking tussen de gemeente Lingewaard, het Rijnstate ziekenhuis, Stichting Welzijn Lingewaard, Health Valley, Pact Care, diverse andere aangesloten organisaties en verschillende klankbordgroepen en focusgroepen.

Doelstelling

Doel is om een breed spectrum aan diensten te leveren, economische groei te stimuleren en de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren. In dit project werkt Health Valley samen met Pact Care, Rijnstate Arnhem, gemeente Lingewaard, Stichting Welzijn Lingewaard en de Universiteit Twente. Samen Kwiek is onderdeel van dRural, een door de EU gefinancierd project dat als ambitie heeft om de levenskwaliteit van bewoners in Europese buitengebieden te verbeteren.

Meer informatie: samenkwiek.nu.