Subsidie Innovatiemakelaars Health~Holland

Subsidie Innovatiemakelaars

Topsector LSH (Health~Holland) ondersteunt ondernemers in de gezondheidssector door een regeling aan te bieden waarmee 50% van de kosten voor de inzet van een innovatiemakelaar wordt vergoed.

Looptijd: jaarlijks. 

Subsidie Innovatiemakelaars

Om innovatieve start-ups en scale-ups in de gezondheidssector te ondersteunen, biedt Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) deze innovatiemakelaarsregeling aan.. De vergoeding is maximaal € 5.000 per aanvraag en kan maximaal 3 jaar worden aangevraagd per ondernemer. De innovatiemakelaar helpt een ondernemer om de volgende stap te zetten met de ontwikkeling van hun zorginnovatie.

De innovatiemakelaars stellen hun tijd beschikbaar om mkb-bedrijven te adviseren en te begeleiden bij:

 • De ontwikkeling van een product, proces of dienst;
 • De waardepropositie en mogelijke verdienmodellen;
 • Het maken van een business case;
 • Het vinden van financiering voor de ontwikkeling;
 • Het verkrijgen van certificering in de ontwikkeling van medische technologie;
 • Verbinding in het netwerk;
 • Het koppelen van de juiste (samenwerkings-)partners 

Health~Holland geeft regionale innovatienetwerken gericht op de LSH-sector de kans om gebruik te maken van deze regeling. 

Innovatiemakelaar Health Valley

Health Valley voert deze regeling uit in opdracht van Health~Holland. Vanuit Health Valley is Corine Böhmers de innovatiemakelaar. Ondernemers die een innovatiemakelaar in de arm nemen, vergroten aanzienlijk hun kans op succes op de markt. Ondernemers die bij Health Valley zijn aangesloten kunnen zo extra ondersteuning krijgen bij de ontwikkeling van hun bedrijf, gericht op de thematiek van de Topsector LSH, met betrekking tot Gezondheid en Zorg.

Kennis- en Innovatieagenda Gezondheid & Zorg 2024 – 2027
Projecten en activiteiten binnen dit programma dienen bij te dragen aan de missies van de KIA Gezondheid en Zorg. De centrale missie daarin is dat in 2040 alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid leven, en dat de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% zijn afgenomen. Op basis van de volgende missies uit de KIA Gezondheid en Zorg worden voor de MIT-regeling een aantal onderwerpen uitgewerkt. Deze missies zijn gericht op:

 • i. leefstijl & leefomgeving,
 • ii. verplaatsing van de zorg naar de leefomgeving,
 • iii. verhoging van de participatiegraad van mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking, en:
 • iv. verhoging van de kwaliteit van leven van mensen met dementie. 

Vertaald naar projecten het MKB binnen de MIT-regeling dient het te ontwikkelen innovatief product, proces of de dienst gericht te zijn op:

 1. Preventie van ziektes of aandoeningen.
 2. Gezondheidswinst voor patiënten die lijden aan één of meer ziektes of aandoeningen.
 3. Verbetering van de opsporing of behandeling van ziektes of aandoeningen of van het herstel
  daarna.
 4. Verlaging van de kosten van de zorg, bij zorgverzekering of verzekerde.
 5. Innovaties, bijvoorbeeld hulpmiddelen, die het organiseren van zorg in de eigen leefomgeving in plaats van in zorginstellingen vergemakkelijken.
 6. Verhoging van deelname aan de samenleving van mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking, naar wens en vermogen.
 7. Verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met dementie.

Veel innovaties breken niet door op de markt, dat is ook binnen de KIA Gezondheid en Zorg aan de orde. Voordat wordt overgegaan op de uitvoering van een R&D-samenwerkingsproject onder de KIA Zorg en Gezondheid worden ondernemers aangeraden het instituut "Health Innovation NL" (HI-NL) te betrekken. HI-NL weet in een vroeg stadium aan te geven of de kans reëel is dat een project succesvol kan worden. 

Meer informatie: health-holland.com.