GO4EXPORT Foto Home Ship

GO4EXPORT

GO4EXPORT ondersteunt Gelderse en Overijsselse ondernemers bij het zetten van de juiste stappen in het buitenland. De partners van GO4EXPORT bieden een breed pakket aan instrumenten, waarmee je kansen kunt benutten.

Looptijd: Jaarlijks. 

GO4EXPORT

GO4EXPORT is een exportprogramma voor ondernemers uit Gelderland en Overijssel, in opdracht van beide provincies, uitgevoerd door Oost NL in nauwe samenwerking met de volgende regionale partners: Foodvalley, kennisknooppunt evofenedex, Health Valley, Hogeschool Saxion, Hogeschool Windesheim, HAN University of Applied Sciences, Kamer van Koophandel, Kiemt, Metaalunie, MKB Deventer, Novel-T, Kennispoort Regio Zwolle, RCT Gelderland, Verenigde Maakindustrie Oost, VNO-NCW Midden, World Trade Center Arnhem en Nijmegen en World Trade Center Twente.

Doelstelling

Export bevorderen vanuit Health Valley m.b.t. gezondheid en technologie, start-ups kennis laten maken met handel en zaken doen in andere landen.
Bekijk ook het rapport: Evaluatie GO4EXPORT-programma: unieke samenwerking stimuleert export

Activiteitenagenda

Health Valley ondersteunt de activiteitenagenda voor 2024 en draagt graag bij. De geplande activiteiten voor 2024 binnen het GO4EXPORT-initiatief zijn onder andere:

  • een internationale track op het Health Valley Event op 21 maart,
  • een bustrip naar DMEA Berlijn (9-11 april)
  • een sociale uitwisseling in het kader van de Nordic Life Science Days (17-19 september), 
  • en een programma-onderdeel in de Start-up Bootcamp Health in het najaar. 

Health Valley focust op Duitsland vanwege betrokkenheid in het Ruhrgebied en Münsterland, en op Finland vanwege connecties met de Medtech-sector en de Medical Device Regulation. Als consortiumpartner en mede-penvoerder in het dRural Horizon 2000-project, een door de EU gefinancierd initiatief voor dienstenplatformontwikkeling in plattelandsgebieden, werkt Health Valley samen met Spanje, Zweden en Kroatië. Het Nederlandse platform heet www.SamenKwiek.nu.

Meer informatie: go4export.nl.

GO4EXPORT