Saxion SPRONG Header Projectpagina Lectoraat

SPRONG HealthTech in Society

Dit missie-gedreven samenwerkingsprogramma heeft als doel gezondheidszorginnovaties te realiseren die bijdragen aan een gezonde economie door de levensduur in goede gezondheid voor alle burgers te verlengen.

Looptijd: tot en met 2025. 

SPRONG HealthTech in Society

Een belangrijke opdracht binnen het missie-gedreven topsectoren- en innovatiebeleid is het innoveren in de gezondheidszorg om een bijdrage te leveren aan vitaal functionerende burgers in een gezonde economie. Een specifieke doelstelling is het vijf jaar langer in goede gezondheid leven van alle burgers. Mensen met een lagere SES (sociaal-economische status) leven echter minder lang in goede gezondheid dan mensen met een hogere SES. Deze eerste groep wordt met bestaande interventies onvoldoende bereikt, en de inzet van ondersteunende technologie blijkt lastiger. Hierdoor worden gestelde gezondheidsdoelen vaak niet gerealiseerd. Binnen dit samenwerkingsprogramma vormen Hogeschool Saxion en de Hanzehogeschool Groningen samen met betrokken Centres of Expertise (CoE’s) een consortium met partners vanuit het MKB, overheid en de domeinen zorg en welzijn. Zij werken in dit programma op een domein-overstijgende manier samen om technologische innovaties geschikt en toegankelijk te maken voor mensen met een lagere sociaal-economische status.

Leergemeenschappen
Er worden drie leergemeenschappen ingericht waar kennisinstellingen, burgers, overheid en ondernemers, en professionals uit zorg, welzijn en technologie bijdragen aan het vergroten van gezondheid en welzijn van kwetsbare burgers in hun omgeving. De eerste leergemeenschap richt zich op het voorkomen van zorg door vroegdiagnostiek en een gezonde leefomgeving. Een tweede leergemeenschap die gaat in op het verplaatsen van zorg naar de wijk. De derde leergemeenschap richt zich op vraagstukken rond het vervangen van zorg door inzet van technologische innovaties. Er wordt gewerkt aan innovatieve ondersteunende technologie voor mensen met een lagere SES om hun gezondheid en welzijn te bevorderen. Dit zijn innovaties die daadwerkelijk resulteren in de gewenste effecten bij de doelgroep, die maatschappelijke meerwaarde opleveren én die financieel en organisatorisch haalbaal zijn.

Doelstelling

Jan Jukema, lector Verpleegkunde bij Saxion: “Met dit project maken we technologische innovaties geschikt en toegankelijk voor mensen met een lagere sociaaleconomische status in de regio’s Noord- en Oost-Nederland. Zo gaan we hun gezondheid en welzijn bevorderen.” Ook Hilbrand Oldenhuis, lector Personalised Digital Health bij de Hanzehogeschool is enthousiast: ‘’Met deze subsidie kunnen wij onze krachten bundelen en samen met de doelgroep een onderzoeksomgeving creëren die bijdraagt aan echt waardevolle technologische innovaties binnen gezondheid en welzijn.’’

Meer informatie: saxion.nl.