Nature Healthy Lifestyle Jon Flobrant R19nfvs3wy Unsplash

Positieve Gezondheid Overijssel (PPGO)

Dit project streeft ernaar lokale, succesvolle gezondheidsinitiatieven in Overijssel te identificeren, te delen en op te schalen om de gezondheid van de inwoners te verbeteren, preventieve maatregelen te bevorderen en de medicalisering van sociale behoeften tegen te gaan, met als reactie op de druk op de zorg en het streven naar een bredere implementatie van effectieve projecten in de regio.

Looptijd: 2023 tot medio 2024

Positieve Gezondheid Overijssel

Met het project Positieve Gezondheid Overijssel (PPGO) gaan we op zoek naar bestaande, lokale initiatieven die mensen gezond houden: succesvolle interventies die leefstijl verbeteren en zo een bezoek aan het ziekenhuis voorkomen. We zorgen voor onderlinge kennisuitwisseling, om het mogelijk te maken dat de beste initiatieven navolging krijgen, zodat nog meer mensen ervan kunnen profiteren. Zodat hulpmiddelen om leefstijl te verbeteren binnen handbereik komen, of je nou in Enschede woont of in Goor.

Onder de vleugels van TOPFIT en Health Valley pakken Hanneke Bodewes, Wil Philipsen en Elke ter Huurne deze handschoen op. 

Doelstelling en impact

Het doel van het project "Positieve Gezondheid Overijssel (PPGO)" is om lokale, succesvolle initiatieven op het gebied van gezondheid, leefstijl en welzijn in kaart te brengen en deze initiatieven te verspreiden zodat ze breder beschikbaar worden voor de inwoners van Overijssel. Het project richt zich op het bevorderen van positieve gezondheid, het voorkomen van zorgbehoefte, en heeft als dubbel doel preventie en het voorkomen van de medicalisering van sociale behoeften of tekorten bij de inwoners van Overijssel.

De beoogde impact van het project is tweeledig. Enerzijds wil het project lokale initiatieven identificeren en promoten die bewezen hebben effectief te zijn in het verbeteren van leefstijl en het voorkomen van ziekenhuisbezoeken. Anderzijds wil het project een platform bieden voor kennisuitwisseling tussen verschillende initiatieven, zodat succesvolle aanpakken kunnen worden opgeschaald en breder geïmplementeerd.

Meer informatie: topfit.life.