Scale Up4rehab Poster Photo

Scale-Up4Rehab

Het Interreg NWE Scale-Up4Rehab-project is een vijfjarig initiatief dat tot doel heeft gelijke toegang tot revalidatiezorg te waarborgen en de veerkracht van gezondheidssystemen in Noordwest-Europa te versterken.

Looptijd: maart 2023 t/m maart 2027

EU Financiering: € 6.468.235,61
Totaalbudget: € 10.780.392,78

Scale-Up4Rehab

Het Interreg NWE Scale-Up4Rehab-project is een vijfjarig initiatief dat tot doel heeft gelijke toegang tot revalidatiezorg te waarborgen en de veerkracht van gezondheidssystemen in Noordwest-Europa te versterken. Het project zal een pioniersrol spelen in de digitalisering van de revalidatiesector door een open virtuele revalidatie 'kliniek' te creëren en bestaande virtuele revalidatietherapieën op te schalen. Vijf regionale pilots dienen als showcases, waarin revalidatieprofessionals in verschillende zorgomgevingen virtuele revalidatie integreren.

Remco Hoogendijk van de leadpartner Sint Maartenskliniek benadrukt de ongelijke toegang tot revalidatie en het potentieel van technologie om efficiënte zorg te bieden, ongeacht de locatie van de patiënt. Het project erkent de groeiende vraag naar revalidatie door de vergrijzing van de bevolking en het tekort aan zorgpersoneel. Partners, waaronder revalidatieklinieken, universiteiten en innovatienetwerken, bundelen hun krachten om dit ambitieuze doel te bereiken. Het project omvat transnationale samenwerking om schaalvoordelen te benutten en de digitale transformatie van de revalidatiesector te bevorderen. Daarnaast worden geassocieerde organisaties betrokken om het project te volgen en bij te dragen aan het succes ervan.

Verschillende partners, waaronder revalidatieklinieken, universitair medische centra, universiteiten en innovatienetwerken bundelen hun krachten om de doelstellingen van het project te realiseren. Daarnaast zijn er ook geassocieerde organisaties betrokken worden bij het project. 

Doelstelling

In Nederland is aanzienlijke expertise opgebouwd in het effectief toepassen van virtual reality voor revalidatie, pijnbestrijding en andere doeleinden in de zorg. Hoewel veel toepassingen al regelmatig worden gebruikt, is er nog geen echte doorbraak geweest. Het project Scale-Up4Rehab heeft tot doel de krachten van 13 projectpartners uit 6 verschillende landen te bundelen om deze doorbraak te realiseren. Het uiteindelijke doel is de oprichting van een virtuele revalidatiekliniek, waar zorgverleners en patiënten op iedere gewenste plaats en tijd doelgerichte virtuele behandelingen kunnen ondergaan. Dit platform dient als middel om hoogwaardige en gevalideerde virtuele of blended therapieën beschikbaar te maken. Bedrijven zullen profiteren doordat marketing, verkoop en service deels geïntegreerd kunnen worden met andere partners.

Dit project zal de barrières voor opschaling aanpakken en de acceptatie van deze innovatieve interventies in Noordwest-Europa versnellen, waardoor gelijke toegang tot zorg wordt vergroot. Op deze manier tillen we de digitale transformatie van de revalidatiesector naar een hoger niveau.

Meer informatie: scale-up4rehab.nweurope.eu.
LinkedIn showcasepagina: www.linkedin.com/showcase/scaleup4rehab.

Het project staat open voor samenwerking met associate partners. Als u meer wilt weten over deelname als zorgorganisatie, behandelaar, onderzoeks- of kenniscentrum, bedrijf of op andere wijze, neem dan contact met ons op via: info@scaleup4rehab.org.

Health Valley Netherlands is a partner Interreg North-West Europe programme NWE0100082 'Scaling-up virtual rehabilitation in the NWE-region- Scale-Up4Rehab', approved and funded by the European Commission. 

Health Valley Netherlands is een partner in het Interreg North-West Europe-programma NWE0100082 'Scaling-up virtual rehabilitation in the NWE-region- Scale-Up4Rehab', goedgekeurd en gefinancierd door de Europese Commissie.