Bouw mee aan nieuw platform Samen Kwiek

Type event: Webinar
Datum: 30 november 2022
Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur
Organisatie: dRural, Health Valley Netherlands, Rijnstate
Locatie:
online
Zoom
Event header

Health Valley werkt samen met Gemeente Lingewaard, Stichting Welzijn Lingewaard en Rijnstate binnen het Europese project genaamd dRural. Ons doel: de levenskwaliteit van inwoners verbeteren in Gelderland-Midden, door zorg en welzijn dichterbij te brengen. Daarom bouwen we momenteel aan het digitale dienstenplatform genaamd ‘Samen Kwiek’. Op 30 november is er een speciale webinar voor ontwikkelaars, meld u hiervoor aan!

We zijn op zoek naar 4 partijen uit Nederland die samen met ons het platform Samen Kwiek verder willen vormgeven en bouwen. Hier staat een flinke vergoeding tegenover.

Bedrijven met zorgoplossingen die wij zoeken, bijvoorbeeld:

  • Organisaties die data/informatie genereren of verwerken in het sociaal en zorgdomein of informatie toevoegen aan het platform
  • PGO-bedrijven die patiëntgegevens beheren.
  • Applicaties die gebruikt worden door patiënten in het domein gezondheid/welzijn (voeding, slaap, activiteit, enz.)
  • Applicaties die communicatie en zorgsamenwerking tussen professionals en patiënten mogelijk maken.
  • Softwaretools die door professionals worden gebruikt om hun praktijken, afdelingen, workflows te beheren (bijv. EPD's, planningstools, CRM's, enz).

Uw deelname

Tot 15 januari 2023 kunt u zich inschrijven voor het platform. Een externe commissie beoordeelt de inschrijvingen. Medio 2023 gaat het platform live. Na uw inschrijving en goedkeuring van de evaluatiecommissie ontvangt u een éénmalige subsidie van € 50.000,-. Wij verwachten dat u actief deelneemt aan de klankbordgroep, meedenkt in de ontwikkeling van het platform en als ambassadeur andere mensen enthousiast maakt om gebruik te gaan maken van het platform.

Volg de speciale webinar

Op woensdag 30 november (van 10.00 - 12.00 uur CET) organiseert het internationale projectteam van dRural een speciale webinar om meer informatie te geven over de mogelijkheid om deel te nemen. Het technische team geeft u graag alle informatie over de technische aspecten van het dRural-platform, zodat u een kwaliteitsaanvraag kunt voorbereiden. Let op, deze is in het Engels!