Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK)

logo Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK)
Website: www.dnhk.org
Organisatietype: Bedrijf
Specialisatie: Netwerkorganisatie
KvK nummer: 40408211

Adres

Nassauplein 30
2585 EC
Den Haag
Nederland

Social

Berlin Germany Brandenburg Gate Photo 1554072675 66Db59dba46f

Eén partner voor alles

Als het gaat om zakelijke contacten en marktbetreding in het buurland, is de Duits-Nederlandse Handelskamer het eerste aanspreekpunt. Samen met de bedrijven vinden we een passende strategie voor een positionering op maat. We bemiddelen in handelscontacten en personeel in het buurland, stellen arbeidscontracten op, adviseren over bedrijfsoprichtingen en ondersteunen onze klanten bij de loonboekhouding en fiscale vertegenwoordiging. Bedrijven kunnen dus met bijna iedere vraag bij ons aankloppen, ook als ze al in het buurland actief zijn.

115 jaar ervaring

Opgericht in 1905 als Nederlands Koopmansgilde voor Duitsland, heeft de DNHK het ondernemerschap in beide landen al 115 jaar ondersteund en in belangrijke mate vormgegeven. Wij vertegenwoordigen de belangen van het bedrijfsleven langdurig en consequent. Competentie staat voor ons van oudsher hoog in het vaandel, naast een luisterend oor voor de belangen van de bedrijven. Deze koers willen wij ook in de toekomst varen. Daarbij hebben wij onze onafhankelijkheid altijd bewaard en zijn daardoor een geloofwaardige partner gebleven.

Netwerk met toegevoegde waarde

Al meer dan 1.500 bij ons aangesloten bedrijven schenken de DNHK hun vertrouwen. Dit is voor ons van grote waarde. Wij houden dan ook nauw contact met onze leden bieden door ons aanbod en onze evenementen een meetbare meerwaarde. Daarmee zijn we zo succesvol dat ons netwerk sinds meerdere jaren consequent groeit. Dit is voor ons een stimulans om nog beter te worden. De vele evenementen en acties dienen ertoe, de contacten tussen onze leden te intensiveren. Wij staan open voor initiatieven van onze leden en betrekken hen actief bij onze activiteiten.

Onderdeel van een wereldwijd netwerk

De DNHK maakt deel uit van het Duitse netwerk van buitenlandse handelskamers (AHK) met 140 vestigingen in 92 landen. Daarnaast zijn wij nauw verbonden met het netwerk van Duitse industrie handelskamers (IHK). De IHK's en AHK's ondersteunen samen Duitse bedrijven bij het aanknopen en uitbreiden van hun economische betrekkingen in het buitenland. De overkoepelende organisatie van de IHK's is de Vereniging van Duitse Handelskamers en Industrie (DIHK), die ook het AHK-netwerk coördineert en hierop toezicht houdt. Op grond van een resolutie van de Duitse Bundestag worden de AHK's naar evenredigheid gefinancierd door het Bondsministerie van Economische Zaken en Energie.

Afbeelding van Helma van den Hurk

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Helma van den Hurk Innovatiemanager