Polymer Science Park

logo Polymer Science Park
Website: www.polymersciencepark.nl
Organisatietype: Bedrijf
Specialisatie: Netwerkorganisatie, Research & Development
KvK nummer: 53439430
Careers: Jobs

Adres

Ceintuurbaan 15
8022 AW
Zwolle
Nederland

Social

Lab Science Testalize Me 9Xhswmh3m 4 Unsplash

Wij zijn hèt (open) innovatiecentrum voor de kunststoftechnologie. Als ontwikkel- en ontmoetingsplek voor bedrijfsleven en kennispartners zorgen wij voor kennisoverdracht, faciliteren we projecten en voeren we ze uit. Daarnaast biedt Polymer Science Park een (leer)plek aan studenten en starters. Daarbij wordt ingespeeld op actuele en nieuwe ontwikkelingen zoals duurzaamheid en smart technology.

Polymer Science Park draagt op verschillende manieren bij aan innovatie in de kunststofindustrie. We begeleiden gezamenlijke innovatieprojecten, hebben gespecialiseerde testruimte beschikbaar, zorgen voor kennisoverdracht en bieden complementaire diensten als ondersteuning bij financieringsvraagstukken. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat we zo snel mogelijk tot concreet implementeerbare oplossingen komen.

Momenteel focussen wij op de volgende thema’s:
1. Recycling
2. 3D printen
3. Coatings
4. Kunststoffen en sensoren
5. Support 

We ondersteunen de Transitieagenda van Provincie Overijssel. Vanwege haar omvangrijke rubber- en kunststofverwerkende industrie speelt provincie Overijssel een belangrijke rol in het sluiten van de (nationale) kunststofkringloop. Om tot een circulaire kunststofketen te komen heeft de provincie in samenwerking met bedrijven en andere kennispartners, waaronder het Polymer Science Park, een transitieagenda opgesteld. De hoofddoelstelling is om in 2030 in de Provincie Overijssel 35 procent minder  fossiele kunststoffen te gebruiken ten opzichte van 2016.

De provincie Overijssel zet verschillende instrumenten in om de kunststoftransitie in de regio te versnellen: een subsidieregeling voor ketenprojecten, deelname aan het programma vraaggestuurde standaarden, innovatiesubsidies, leningen & risicokapitaal, inkoop & launching customership, CIRCO Tracks, een Circulaire Toolbox en de Futureproof community.

Geïnteresseerd om samen de mogelijkheden te verkennen? Neem dan contact met ons op!

Afbeelding van Wil Philipsen

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Wil Philipsen Innovatiemanager