SARA Robotics Zorggroep Profila

Draagvlak voor innovaties op de werkvloer

Het is inmiddels voor iedereen wel duidelijk: de kwaliteit van zorg staat onder druk. Er wordt naar technologie gekeken als een onderdeel van de oplossing. Maar dat is geen makkelijke transitie. Het vraagt veel van een team. SARA Robotics sprak met Gloria en Emmy van Profila Zorggroep over dit onderwerp.

Gloria Latupeirissa: ‘De uitdaging die we iedere dag hebben is dat we goede kwaliteit zorg willen bieden maar dat met minder mensen moeten doen’. Technologie kan daar echt een oplossing in bieden.

Draagvlak
‘Innoveren op de werkvloer in de zorg gaat niet vanzelf. Je hebt te maken met routines, er is weerstand en primaire zorg gaat altijd voor. Daarbij zorgt de regel- en administratiedruk ervoor dat het soms lastig is om de zorg draaiende te houden. Dat maakt de implementatie van zorgtechnologie niet altijd makkelijk,’ aldus Gloria.

Emmy Smits-van Driel: ‘Organisaties zijn al snel bang dat het te veel geld kost. Hierdoor zijn ze vaak behoudend. Maar je moet durven investeren om erachter te komen of iets werkt. Dat we moeten innoveren is duidelijk. De stappen daarnaartoe gaan met vallen en opstaan. Als we vroeger als baby hadden opgegeven bij de eerste val zou nu niemand kunnen lopen.’ Emmy en Gloria zitten beide in het innovatie team binnen Profila zorggroep, een zorginstelling die ondersteuning biedt aan mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking. Emmy vanuit een rol als projectleider Onderzoek en Innovatie en Gloria als eHealth ambassadeur. Gloria is een belangrijke schakel tussen het zorgteam en de innovatie die geïmplementeerd wordt op de werkvloer. Emmy zorgt ervoor dat projecten door blijven lopen en bij succes worden opgeschaald.

Jullie werken inmiddels al twee jaar met zorgrobot SARA. Hoe gaat dat?
Gloria: Robot SARA is niet meer weg te denken op onze dagbestedingslocatie. De robot is een structureel onderdeel geworden van onze dag structuur. Dit bestaat uit activiteiten met de groep of juist één op één zoals gymmen, zingen, een quiz doen of het vertellen van verhalen. Hiermee draagt SARA bij aan het in stand houden en verbeteren van de cognitieve functies bij cliënten. Medewerkers ervaren meer sociaal contact, beweging, cognitieve stimulatie en een gevoel van nabijheid bij cliënten. Daarnaast ervaren ze meer ruimte voor
één-op-één contact.’ 

Was iedereen meteen enthousiast?
‘Nee zeker niet. Sommige medewerkers waren sceptisch en er was zelfs een medewerker die bang was dat robot SARA haar werk kwam overnemen. Het gesprek aangaan en trainingen geven hebben ervoor gezorgd dat dit beeld veranderde’, vertelt Gloria. Daarnaast was Gloria samen met een andere collega het aanspreekpunt voor wanneer er vragen waren.

Hoe hebben jullie iedereen enthousiast gekregen?
‘Door te laten zien dat het werkt en het eerlijke verhaal te vertellen. Sommige dingen werken niet altijd. Er zijn succesverhalen maar de weg ernaar toe was ook niet altijd rooskleurig. Daar zijn we heel eerlijk over’, aldus Emmy.

Nu is het succesvol: hoe houd je iedereen bij de les?
Dat het verwerkt is in de dagelijkse werkprocessen. SARA wordt meegenomen in de overleggen met collega’s zodat het niet alleen een project van het innovatieteam is. SARA wordt doelgericht ingezet en niet als vrijetijdsbesteding. Naast de cliëntdoelen zijn er ook medewerkersdoelen opgesteld. Zo blijven we medewerkers stimuleren. Het is belangrijk dat ze ook nadenken over wat ze met de inzet van de robot willen bereiken.

Hoe zien jullie de toekomst van de zorg?
Emmy: Ik denk dat alles steeds meer digitaal wordt en dat we niet meer zonder zorgtechnologie kunnen. Het is een hele mooie aanvulling zolang het bijdraagt aan de kwaliteit. Wanneer je geen tijd hebt laat je werkzaamheden liggen en doe je afbreuk aan de kwaliteit van zorg. Technologie kan bepaalde taken overnemen waardoor je de kwaliteit hoog kan houden. Het is er dus niet om medewerkers te vervangen maar om het werk leuker en lichter te maken. Gloria: Er is een urgentie dat je eHealth moet inzetten. Vernieuwing en verandering geeft hoop.

Auteur: Floor Ruyten, SARA Robotics
Functie: Klantenbeheer & Marketing

Delen: LinkedIn logo