Challenge Team Pexels Photo 853168

Het nieuwe Health Valley

Per 1 januari 2022 zijn Health Valley en Health Innovation Park officieel samengesmolten tot één organisatie. Onder de naam Health Valley gaan we samen verder, met nieuwe energie, een nieuwe ambitie en een nieuwe visie. We zijn ervan overtuigd dat we met vereende krachten nog beter in staat zijn om in Oost-Nederland initiatieven te nemen, projecten op te zetten, partijen bijeen te brengen en zorginnovaties te versnellen.

Sinds februari 2021 is Harry van Dorenmalen voorzitter van het bestuur van Health Valley. Hij gaf een versnelling aan het fusieproces: "Het was eigenlijk heel logisch om met elkaar in gesprek te gaan. Beide organisaties deden vergelijkbaar werk en ook nog eens in dezelfde regio. Dan kom je al snel op het idee dat dat samen misschien wel krachtiger en efficiënter kan. Die besprekingen en verkenningen liepen dus al langer, maar begin vorig jaar hebben Rob Dillmann van Health Innovation Park en ik het idee echt bij de kop gepakt. Wat moet er gebeuren om echt samen verder te gaan? Welke propositie bieden we dan? En wat betekent dat voor onze partners?" Om dat laatste goed te doordenken zijn Harry en directeur Chris Doomernik gaan praten met een groot aantal stakeholders. De respons op het plan was heel positief. Harry: "Partners zagen de voordelen van de combinatie. Onze nieuwe propositie is: connect, challenge en grow. Health Valley is heel sterk in matchmaking. Met een groot netwerk kunnen wij relevante partijen aan elkaar koppelen. En Health Innovation Park voegt daar de ervaring aan toe van business development." Chris: "Bovendien was het voor overheden, opdracht- en subsidiegevers - en ook wel voor onze partners zelf - soms verwarrend dat twee vergelijkbare partijen in de regio opereren."

Onze nieuwe propositie is: connect, challenge en grow. Health Valley is heel sterk in matchmaking. Met een groot netwerk kunnen wij relevante partijen aan elkaar koppelen. - Harry van Dorenmalen

Stap voor stap

Chris Doomernik was nauw betrokken bij alle fases van het proces: "De toenmalige directeur van Health Innovation Park, Kim Peters, en ik hadden al vaker gesproken over mogelijke vormen van samenwerking en in januari 2019 hebben we aan onze beide besturen voorgesteld om samen te gaan. Vervolgens loopt zo'n traject natuurlijk toch nog best lang. Het is een ingrijpend proces, dus je moet daar heel zorgvuldig in zijn. En daarna kwam ook nog corona, waardoor de dingen wat vertraagden." Na een due diligence onderzoek , juridisch advies en opvolging van Kim door Jeanine de Regt, tekenden beide besturen in mei 2020 een letter of intent voor bestuurlijke fusie. En na de besprekingen van Harry van Dorenmalen met Rob Dillann werd in maart 2021 - een week voor het grote, jaarlijkse Health Valley Event - een gezamenlijk persbericht naar buiten gebracht.

Meerwaarde

De netwerken en de competenties van de beide fusiepartners zijn heel complementair. Zo is 1 plus 1 echt 3, vertelt Rob Dillmann: "Health Valley heeft een grote naamsbekendheid en een groot netwerk. Zij zijn heel goed in matchmaking, in het organiseren van grote evenementen en in het opzetten van grote projecten. Health Innovation Park voegt daar een kwaliteit aan toe. Niet alleen hadden wij relatief wat meer zorginstellingen in ons netwerk, maar bovendien waren wij gewend heel handson met organisaties op te trekken om ze echt verder te helpen. Business development trokken wij wat verder door dan Health Valley voorheen deed. Dat is nu een mooie combinatie geworden." Dat beaamt Chris Doomernik: "Ons grote netwerk en onze ervaring met het leggen van verbindingen, ook internationaal, gecombineerd met begeleiding naar praktische uitwerking in projecten is heel krachtig. Er kwam veel bij kijken om de fusie te organiseren, maar alles is nu rond en we staan te popelen om aan het werk te gaan en onze meerwaarde te bewijzen voor onze partners. Samen willen we dit jaar al maatschappelijke vraagstukken oppakken en die ook gaan oplossen met de partners in ons netwerk. Met de nieuwe organisatie zijn we nog beter toegerust om een rol van betekenis te gaan vervullen in Oost-Nederland."

De netwerken en de competenties van de beide fusiepartners zijn heel complementair. Zo is 1 plus 1 echt 3. - Rob Dillmann

Enthousiast meedenken

Harry van Dorenmalen: "Al onze inspanningen moeten ertoe leiden dat we iemand concreet en aantoonbaar vooruit helpen. Dat kunnen ziekenhuizen zijn, of patiënten en professionals in zorgorganisaties. Het kan in de eerste, tweede, of derde lijn zijn. Maar uiteindelijk gaat het om individuele burgers, cliënten en patiënten." Chris Doomernik: "We werken aan concrete resultaten. We hebben een Raad van Partners opgericht die mee gaat denken met ons over vraagstukken en de aanpak van Health Valley. De betrokkenheid en het enthousiasme van partners is groot."

De betrokkenheid en het enthousiasme van partners is groot." - Chris Doomernik

Zie ook: Health Valley en Health Innovation Park bundelen krachten.

Harry Van Dorenmalen (1)

Harry van Dorenmalen

Voorzitter bestuur Health Valley

+31850230562

Rob Dillmann

Bestuurslid Health Valley, voorzitter Raad van Bestuur Isala

+31850230562

Chris Doomernik

Chris Doomernik

Algemeen directeur

+31610560710

Delen: LinkedIn logo