Cross Border Medtech Cluster September 2023

Medische technologie draagt bij aan het oplossen van uitdagingen in de gezondheidszorg

De regio Münster en het Twente-gebied in de grensregio worden beschouwd als sterke locaties voor medische technologie, met verschillende focusgebieden, maar dezelfde uitdagingen.

De regio Münster en het Twente-gebied in de grensregio worden beschouwd als sterke locaties voor medische technologie, met verschillende focusgebieden. Desalniettemin melden beide zijden dezelfde uitdagingen, die wellicht beter kunnen worden aangepakt door grensoverschrijdende samenwerking.

De eerste bijeenkomst met bedrijven en gezondheidsinstellingen om grensoverschrijdende projecten te verkennen vond deze week plaats met bijna 40 deelnemers bij de IHK Nord Westfalen. De CeNTech GmbH, de Gesellschaft für Bioanalytik Münster e.V.. en de Wirtschaftsförderung Münster GmbH organiseerden het evenement samen met de Nederlandse partners.

Terwijl de Nederlanders voornamelijk investeren in het oprichten en bevorderen van bedrijven en digitalisering, staan in de lokale gezondheidssector onder andere onderzoek en zorgkwaliteit centraal. De behoeften van spelers in de gezondheidssector en potentiële innovaties in de medische technologie stonden centraal tijdens het evenement. "We beschouwen medische technologie als een oplossing voor huidige problemen in de gezondheidszorg. Laten we bijvoorbeeld het tekort aan gekwalificeerd personeel in verband met de demografische verandering nemen: hoewel medische technologie mensen niet kan vervangen, kan technologisering en digitalisering wel een cruciale bijdrage leveren aan compensatie," aldus Dr. Holger Winter van CeNTech GmbH.

De ontwikkeling en implementatie van innovatieve technologieën in de klinische praktijk vereisen nauwe samenwerking tussen technologieontwikkelaars, clinici en hun behoeften en uitdagingen; hier is ruimte voor optimalisatie. "En als we onze kennis bundelen, kunnen we elkaar uitstekend aanvullen," licht Dr. Kathleen Spring van de Vereniging voor Bioanalyse Münster e.V. toe. Digitale transformatie staat hierbij centraal.

Voorafgaand aan de workshop was er een overeenkomst tussen de Kamer van Koophandel Nord Westfalen Münster, het Twente Board en de ontwikkelingsmaatschappij Oost NL voor grensoverschrijdende samenwerking en het versterken van een gemeenschappelijke regio. Namens MedTech Cluster / Health Valley Netherlands was innovatiemanager Corine Böhmers aanwezig. De ondertekenaars benadrukken de mogelijkheden om economische activiteiten en concurrentiekracht aan beide zijden van de grens te versterken. "Medische technologie" werd gedefinieerd als een van de vier strategische thema's, waarbij het onder andere gaat om de ontwikkeling en implementatie van innovatieve technologieën die de toegang tot en kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren.

Delen: LinkedIn logo