Drural Regio Gelderland Midden

Samen Kwiek brengt vraag en aanbod samen op nieuw platform voor zorg en welzijn

Een gezond en fijn leven voor de inwoners van Gelderland-Midden. Dat is waar de gemeente Lingewaard, Stichting Welzijn Lingewaard, Rijnstate en Health Valley Netherlands samen aan werken. Ze doen dat in het Europese project dRural.

In het project werken ze samen aan een nieuw online platform Samen Kwiek. Hierop komt het aanbod van zorg en welzijn samen en is medio 2024 gereed. “Ik ben trots op dit innovatieve, digitale platform. Het is prachtig dat de uitgangspunten van Positieve Gezondheid de basis vormen van het platform. Het past bovendien bij het Integraal Zorgakkoord en sluit aan bij de steeds digitaler wordende wereld”, vindt Wim van Harten, voorzitter Raad van Bestuur Rijnstate.

Minder zorg door preventie

In het landschap van zorg en welzijn zien we de komende jaren flinke uitdagingen. De toenemende vergrijzing bijvoorbeeld en de vraag ernaar groter wordt dan het aanbod groter wordt dan het aanbod. Daarom is er actie nodig. Het doel van het nieuwe platform is om de samenwerking te verbeteren tussen de nulde lijn (waaronder sociaal domein en welzijn), eerste lijn (waaronder fysiotherapeuten en huisartsen) en de tweede lijn (ziekenhuiszorg). Dat gaat heel simpel: zorg- en welzijnsorganisaties en bedrijven plaatsen hun aanbod op het platform Samen Kwiek. Inwoners en zorgverleners kunnen op het platform zoeken naar passend aanbod. Bijvoorbeeld: mensen die eenzaam zijn kunnen op het platform in contact komen met maatjes die het leuk vinden om samen iets te doen, ouderen die meer willen bewegen vinden wandelclubjes. Maar ook het aanbod van onder meer fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten in de regio wordt zichtbaar gemaakt op het platform.

Afname van zorgvraag in het ziekenhuis

Kan het verbinden van de juiste zorg, sociaal en welzijnsdiensten passend bij de specifieke vraag van de patiënt leiden tot een afname van de zorgvraag in het ziekenhuis? Dat gaan ze in Rijnstate onderzoeken. Binnen het dRural-project ontwikkelen ze een beslismodel wat daaraan bij kan dragen. Patiënten vullen een vragenlijst in gericht op Positieve Gezondheid. Ze onderzoeken nu welke gegevens nodig zijn om een gepersonaliseerd gezondheidsadvies te geven. Dit doen ze in nauwe samenwerking met het net geopende Gezondheidsplein in Rijnstate en de Universiteit Twente.

Over het project

In juni 2023 start de eerste pilot met het platform Samen Kwiek. Hiervoor lopen nu de voorbereidingen voor de technische ontwikkeling, net als de voorbereidingen voor het wetenschappelijke onderzoek. Het project loopt nog tot het voorjaar van 2024.

Aan het project doen ruim 30 deelnemers uit acht Europese landen mee. Zij gaan samen een digitale oplossing ontwikkelen en die regionaal doorvoeren. Het projectonderdeel voor de Nederlandse pilotregio heeft een budget van bijna 2,5 miljoen euro en loopt 3,5 jaar. Het project is gericht op ‘de zorgregio van de toekomst’ en de relatie met het (virtuele) ziekenhuis van de toekomst dat Rijnstate ontwikkelt. In het project zoeken we de samenwerking met zorg en welzijnspartners in de regio.

Delen: LinkedIn logo