AI & Medical Imaging Event

Terugblik: AI & Medical Imaging event (AI-hub Oost-Nederland)

De zorg staat voor een aantal forse uitdagingen. De vergrijzing zorgt voor complexe zorgvragen, er is minder personeel beschikbaar en zorgkosten lopen verder op. Digitalisering van de zorg en Artificial Intellingence (AI) zouden een deel van de oplossing hiervoor kunnen bieden.

Op 23 november 2022 gingen partners van de AI-hub Oost-Nederland daarover in gesprek tijdens het AI & Medical Imaging event, in de Rozet in Arnhem.

De sprekers, afkomstig uit het Radboudumc, Universiteit Twente, Isala ziekenhuis, Zorggroep Twente, startup Ardim en Oost NL, bespraken hun ervaringen en innovaties op dit gebied. Onderwerpen die aan bod kwamen waren AI voor radiologie en pathologie, AI voor het herkennen van risico’s, AI voor het optimaliseren van de workflow in de zorg, en AI voor het verplaatsen van zorg het ziekenhuis uit.

Uit de presentaties en paneldiscussie bleek dat hoewel AI veel mogelijkheden biedt om de zorg efficiënter te maken, er nog vele stappen te nemen zijn voordat dit de realiteit is. Voorwaarden voor het inzetten van AI zijn namelijk dat het geen extra handelingen voor de gebruiker oplevert en dat de oplossing een bijdrage levert aan het verlagen van de zorgkosten. Uit een van de besproken voorbeelden blijkt dat AI algoritmes die nu ontwikkeld zijn, vooralsnog voor meer in plaats van minder werk voor radiologen zorgen, omdat er eerst nagegaan moet worden of de AI wel een goede voorspelling gedaan heeft. Een tweede voorbeeld betreft de administratieve druk die zorgverleners ervaren. AI zou dit kunnen vergemakkelijken, maar de gebruikte systemen sluiten nog niet op elkaar aan, wat het ontwikkelen van AI hiervoor bemoeilijkt.

Samenwerkingen in dit veld, bijvoorbeeld tussen ziekenhuizen en academisch onderzoekers, of door academisch onderzoek dat leidt tot nieuwe startups, kan deze bottlenecks gelukkig oplossen. En dit wordt in onze regio steeds meer gedaan!

Het evenement was drukbezocht met een divers publiek van meer dan 80 deelnemers, afkomstig uit het bedrijfsleven, academische en topklinische ziekenhuizen, universiteiten, hogescholen, huisartsengenootschappen en investeringsmaatschappijen. Het was een inspirerende middag!

Er komt een vervolg op deze bijeenkomst. Zet in elk geval het Health Valley Event van 30 maart in je agenda, waar meerdere sessies over dit onderwerp georganiseerd worden.

De AI-hub Oost-Nederland is een samenwerkingsverband geïnitieerd door Radboud Universiteit, Radboudumc, Universiteit Twente, Wageningen Universiteit, The Economic Board, Twente Board en OostNL. Dit evenement werd samen met HealthValley georganiseerd. Alle partijen in de regio Oost-Nederland die met of aan AI werken of willen werken, zijn onderdeel van deze Hub. De AI-hub Oost-
Nederland is partner van de Nederlandse AI Coalitie.

Auteur: E.M.E. (Esther) van Straten
Functie: Manager External Relations for Radboud Artificial Intelligence, Radboud Universiteit

Delen: LinkedIn logo