Nico Van Meeteren

Zorginfarct bestrijden met informele zorg en AI

De grenzen van de zorg zijn bereikt, constateert Nico van Meeteren van de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland). Er zijn ingrijpende veranderingen nodig. Het goede nieuws is: de grenzen van gezondheid zijn nog niét bereikt. Inspirerende, regionale initiatieven voor een vernieuwende aanpak van de zorg krijgen een podium tijdens het Health Valley Event. Net als de acht genomineerden voor de Nationale Zorginnovatieprijs. Microsoft Nuance biedt medewerkers in de gezondheidszorg de helpende hand met automatisering, die de werkdruk verlicht met behulp van kunstmatige intelligentie.

Health~Holland is een van de hoofdsponsors van het Health Valley Event op 30 maart met als titel Transition in Healthcare. We zitten midden in een zorginfarct. De grenzen aan onze zorg zijn ruimschoots bereikt, maar die van onze gezondheid nog niet, stelt Nico van Meeteren vast. Hij is algemeen directeur van de Topsector Life Sciences & Health (LSH), ook Health~Holland genoemd en hoogleraar Perioperatieve gezondheid bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Health~Holland coördineert de samenwerking van vele publieke en private partijen die landelijk hun investeringen en activiteiten bundelen om economische en maatschappelijke impact te realiseren binnen het maatschappelijke thema Gezondheid & Zorg van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. De gemeenschappelijke focus van de partners wordt gevormd door vijf missies zoals geformuleerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De centrale missie luidt: in 2040 leven alle inwoners van Nederland ten minste vijf jaar langer in goede gezondheid en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen.

Werkdruk verminderen met AI

Microsoft Nuance is ook hoofdsponsor. Dit bedrijf ontwikkelt automatisering, die met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) en deep learning de werkdruk voor zorgprofessionals aanzienlijk kan verlagen. ‘Zorgpersoneel moet veel aan verslaglegging doen, dat kan beter en efficiënter met vernieuwende spraaktechnologie’, zegt Arnoud Wilmet. Hij is internationaal Chief Medical Information Officer bij Microsoft Nuance.

Drie keer sneller spreken dan schrijven

Mensen spreken drie keer sneller dan ze schrijven, meldt Wilmet. ‘Hoofddoel is dat zorgprofessionals met onze spraaktechnologie zeker twee uur per dag meer tijd hebben voor daadwerkelijke zorg. Dat scheelt enorm in de werkdruk en voorkomt burnouts.’ In de toekomst denkt Microsoft Nuance ook de verslaglegging van consulten te kunnen automatiseren. Hoe stemherkenning in de zorg werkt, legt het bedrijf uit tijdens een speciale sessie tijdens het Health Valley Event.

Systeemwereld en leefwereld

Er is een ingrijpende verandering nodig om de systeemwereld van gezondheid en zorg en de leefwereld van mensen bij elkaar te brengen en samen te laten werken, betoogt Van Meeteren van Health~Holland. ‘Die verandering begint bij hoogopgeleiden. Zij kunnen bijvoorbeeld de samenwerking tussen informele en formele zorg helpen beter te renderen. Door zorg samen te organiseren met mensen die deze zorg het meest nodig hebben. Denk aan mensen in fragiele sociaaleconomische posities.’

Inspiratiesessies en Nationale Zorginnovatieprijs

Inspiratie voor deze vernieuwende aanpak van gezondheid en zorg bieden de presentaties van verschillende regionale initiatieven van samenwerkende publieke en private partijen tijdens het Health Valley Event. Hier krijgen de acht genomineerden voor de Nationale Zorginnovatieprijs – dé prijs voor de meest innovatieve onderneming in de opschalingsfase – ook de kans zich te presenteren.

‘Het Health Valley Event is een schitterend evenement waar burgers en burgerinitiatieven, gezondheids- en zorgprofessionals, bedrijfsleven, onderwijs en overheden elkaar treffen’, zegt Nico van Meeteren. ‘Wellicht moet ook dit soort evenementen transformeren naar een vorm dichter bij de samenleving, in de wijk bijvoorbeeld of bij een bedrijf. Dáár waar de uitdagingen en problemen zich echt manifesteren.’

Delen: LinkedIn logo