Succes Pexels Thirdman 5256816

Onze aanpak

Health Valley heeft al meer dan vijftien jaar bewezen succes als een duurzaam en actief netwerk voor haar partners. Onze succesvolle innovatieformule is gebaseerd op het quadruple helix-model waarbij in de innovatieprojecten nauw wordt samengewerkt tussen zorginstellingen, onderzoekers, bedrijven en gemeenten/provincies. De deelnemende partijen worden samengebracht in projecten, challenges en consortia. Binnen al die samenwerkings-verbanden heeft Health Valley een meervoudige rol: verbinder, adviseur, aanjager en promotor. Daarmee dragen we bij aan innovatieve technologische zorgvraagstukken. We nodigen je uit om partner te worden van ons netwerk en te profiteren van de voordelen van ons aanbod en onze aanpak.

Health Valley versnelt innovatie met een succesvolle formule vanuit drie rollen:

Connect

Innoveren doe je niet alleen. We geloven in een aanpak waarbij verschillende partijen met elkaar samenwerken. En we geloven in co-creatie. We stimuleren projecten waarin zorginstellingen, gemeenten/provincies, bedrijven en onderzoekers de handen ineenslaan. Wij identificeren vraagstukken uit de zorg en verbinden die aan het bedrijfsleven om innovatieve technologische oplossingen versneld te ontwikkelen, toe te passen en op te schalen.

Met ons uitgebreide netwerk en de actuele kennis van alle ontwikkelingen in de sector verbinden wij vraag en aanbod. Dat doen we snel en adequaat. Daar ligt onze kracht. Voor elke partner staat het hele netwerk ter beschikking, om gezamenlijk versnellingen te realiseren.

Door kennis te delen ontsluiten en verspreiden we nieuwe ideeën en ontwikkelingen, informeren we over instrumenten en (financiële) middelen en wijzen we op relevante initiatieven op het gebied van zorginnovaties. Via branding en promotie wordt de kracht van de regio, het netwerk en het ecosysteem zichtbaar gemaakt. Via onze goed bezochte communicatieplatforms en events profileren we de partners en de zorginnovaties, zowel nationaal als internationaal.

Challenge

Via zogeheten ‘challenges’ adresseert Health Valley vraagstukken in de zorg en ondersteunen we organisaties bij het scherp krijgen van de probleemstelling. We mobiliseren de kracht van meerdere partijen in de regio en het netwerk om via samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven en kennisinstellingen tot technologische oplossingen te komen.

Als onafhankelijk intermediair en aanjager van innovaties, zijn we sterk in het creëren van uitdagingen die ondernemers aantrekkelijk genoeg vinden om aan mee te willen werken.

Samen met onze partner Starthubs en hun handige challenge-platform, hebben we toegang tot een groot netwerk van ondernemers en oplossers. Door ons netwerk te benutten, kunnen we in één klap een groot bereik creëren.

Grow

De uitdagingen in de gezondheidszorg kennen geen grenzen. Oplossingen die in en voor Oost-Nederland ontwikkeld zijn, worden ook nationaal en internationaal toegepast. Onze nationale en internationale contacten zetten we in om afzetmarkten te vinden en groei te realiseren. Dat is onze derde rol.

We bieden 1-op-1 ondersteuning, geven advies en begeleiden bedrijven op de weg van innovatief idee tot marktintroductie en scale-up. We brengen business cases naar een hoger plan en helpen bij het vinden van financiering voor de (duurzame) ontwikkeling van een product, dienst of project.

We behartigen de belangen van de regio en het netwerk om obstakels voor versnelling van innovatie weg te nemen. Indien nodig leggen we contact met beleidsmakers op het gebied van regelgeving, subsidies, positionering.

Voorbeeldcases en projectresultaten

Connect

Health Valley Event
Verbinden doen we op verschillende manieren. Grootschalig en kleinschalig. Via gerichte matching en via evenementen die wij en/of onze partners organiseren. Onze bekendste netwerkbijeenkomst is het jaarlijkse Health Valley Event, hét meest vooruitstrevende zorginnovatie event van Nederland en tevens dé ontmoetingsplaats voor iedereen die zich bezighoudt met innovaties, business en wetenschap in de Life Sciences & Health sector. Tijdens de laatste editie van het Health Valley Event zoomden we dieper in op betaalbare en toegankelijke zorg van vandaag en morgen, ondersteund door technologische innovaties. Zo keken we naar de noodzaak van preventie, naar de kansen voor de juiste zorg op de juiste plek en naar de mogelijkheden voor waardegedreven zorg. En we gingen aan de slag met de uitdagingen op de arbeidsmarkt en de betaalbaarheid van de zorg. In één dag waren deelnemers bijgepraat over de laatste trends en ontwikkelingen, boden we unieke netwerkkansen om samen verder te bouwen en gingen bezoekers aan het einde van de dag naar huis met nieuwe inspiratie.

Challenge

Met Challenges zijn we recentelijk begonnen. Samen Kwiek is een eerste voorbeeld. Een “embryonale challenge” zou je kunnen zeggen.

Samen Kwiek
Samen Kwiek is een digitaal dienstenplatform dat gezondheidsprofessionals en inwoners in plattelandsgebieden met elkaar verbindt. Doel is om een breed spectrum aan diensten te leveren, economische groei te stimuleren en de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren. In dit project werkt Health Valley samen met Pact Care, Rijnstate Arnhem, gemeente Lingewaard, Stichting Welzijn Lingewaard en de Universiteit Twente. Samen Kwiek is onderdeel van dRural, een door de EU gefinancierd project dat als ambitie heeft om de levenskwaliteit van bewoners in Europese buitengebieden te verbeteren.

Een ander voorbeeld is VR4Rehab
In opdracht van lead partner Sint Maartenskliniek werkte Health Valley van 2018 tot 2023 met partijen uit België, Duitsland, Zwitserland en Groot-Brittannië aan virtual reality-toepassingen op het gebied van revalidatie. Dit project heeft een vervolg gekregen in een nieuw 5-jarig project, gestart in 2023: SCALEUP4REHAB. Het doel van het project is om gelijke toegang tot revalidatie te garanderen, zowel zowel tussen als binnen landen, door toepassing en opschaling van digitale technologieën in de revalidatietherapie en het opzetten van een open virtuele revalidatie 'kliniek' met samenwerking van patiënten, zorgverleners en ondernemingen.

Grow

Start-up Bootcamp Health
Omdat ondernemen in de health-sector echt anders is dan in andere markten, hebben we de Start-up Bootcamp Health ontwikkeld. Dit programma is een unieke kans om je onderneming te starten en om als ondernemer sterker te worden. Zet concrete stappen op het gebied van strategie, marketing en financiering en maak impact als ondernemer in de (Life Sciences &) Health-sector.

Het vier maanden durende programma van de start-up bootcamp Health is opgezet vanuit een jarenlange ervaring in het begeleiden van starters en innovaties. Tijdens het programma ontmoet je de juiste mensen en maak je kennis met de netwerken van andere deelnemers. Naast deze bijeenkomsten in de groep en de 1-op-1 begeleiding (aanvullend op de sessies), maak je kennis met die experts die jouw plan sterker maken. Maak je droom waar. Deel je visie en werk aan je missie!

Voorbeeld startup: Micro-Cosmos
Micro-Cosmos is een startup gericht op het ontwikkelen van producten ter bevordering van de rust en herstel van patiënten tijdens ziekenhuisopnames. Onze visie is het verbeteren van het herstelvermogen van patiënten door innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Door het wegnemen van geluid en licht, en het bieden van een persoonlijke, controleerbare omgeving, zorgen we ervoor dat patiënten beter kunnen slapen en sneller herstellen. Micro-Cosmos wordt ondersteund en begeleid door partners met het juiste netwerk en expertise uit de zorgwereld en ondernemerschap. Naast Health Valley zijn dat Mercator Launch, Radboudumc en EIT Health.

Voorbeelden van scale-ups: OZOverbindzorg
Via een eenvoudig platform worden alle partijen (mantelzorgers, familie en zorgverleners) die betrokken zijn bij de zorg en het welzijn van een cliënt samengebracht. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de kennis en kunde van iedereen. Binnen het netwerk kan iedereen gerichte vragen stellen, antwoord geven en signalen afgeven. De zelfredzaamheid wordt vergroot doordat de cliënt wordt gestimuleerd zelf deel te nemen aan de samenwerking in het netwerk. Lukt dit niet, dan kan de mantelzorger dit oppakken.

DEMCON
DEMCON is een specialist in ontwikkeling en productie van complexe systemen. Baanbrekende innovaties maakt DEMCON een wereldspeler in de markten hightech, industrial, embedded en medical. De internationale klantenportefeuille reikt van Nederland en Duitsland tot Azië en de Verenigde Staten. Een recent voorbeeld van innovatie binnen de medische markt is de ontwikkeling van een Naaldplaatsing Systeem in een CT omgeving.