Home Ons netwerk Partners Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is de opvolger van de regio Arnhem-Nijmegen en is op 1 januari 2021 van start gegaan. Onze regio staat voor de uitdaging hoe om te gaan met groei van wonen, werken en mobiliteit, zodat wij een balans kunnen vinden tussen levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit: groene groei!

De vijf opgaven

Om dit te bereiken gaan de achttien gemeenten die de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vormen samen aan de slag met vijf opgaven: Circulaire regio, Productieve regio, Ontspannen regio, Groene groeiregio en Verbonden regio. Met een regionale agenda wordt hier vorm en inhoud aan gegeven. De achttien gemeenten beslissen elk over deelname aan deze opgaven, de beschikbare middelen en het mandaat dat aan de uitvoering ervan wordt meegegeven.

Samenwerking op domeinen

Onze opgaven bevinden zich vooral op ruimtelijke ontwikkeling (waaronder wonen, landschap, verkeer en mobiliteit) en sociaaleconomische ontwikkeling (waaronder werkgelegenheid, bedrijvigheid, recreatie, toerisme en cultuur). Binnen de regio en richting Den Haag en Brussel profileren we ons als dé Groene Metropoolregio van Nederland en als (inter)nationale circulaire topregio 2050.

Onze mensen

Binnen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werken bevlogen mensen van 18 verschillende gemeenten samen om van de vijf opgaven een succes te maken. 

Bibliotheek

In onze bibliotheek vindt u meer achtergrondinformatie over de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

 

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Website: https://www.groenemetropoolregio.nl/
Organisatietype: Overheid
Specialisatie: Gemeente
Bezoekadres: Nijverheidsweg 2a, 6662 NG, Elst, Nederland
Postadres: Nijverheidsweg 2a, 6662 NG, Elst, Nederland
KvK: 9214938

Social

Making the difference by unlocking new value

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Victor Haze
International ecosystem director Health Valley Netherlands
v.haze@healthvalley.nl
+31683999327

Victor Haze

Health Valley Partners