In4care

Innoveren in zorg en welzijn?

Vergrijzing, vermaatschappelijking van de zorg, schaarste aan zorgkundigen en verpleegkundigen, een tsunami aan regelgeving én een mondiger publiek met een sterk gewijzigd verwachtingspatroon. Gelijktijdig worden zorgorganisaties overstelpt door een toevloed aan technologische en andere innovaties. Deze innovaties beloven allemaal dat ze een grote impact zullen hebben op hoe u de zorg zal organiseren.

Zorg -en welzijnsorganisaties staan voor de uitdaging om al deze innovaties op te volgen, laat staan de mogelijkheden er van te bekijken of te gaan implementeren. Nochtans kunnen deze innovaties helpen de administratieve lasten te verminderen, de patiënten of bewoners nóg beter te bedienen en de medewerkers te ondersteunen tijdens hun dagelijkse taken. Het profileert je als organisatie of hulpverlener ook als een hedendaagse, attractieve en professionele setting om te verblijven, geholpen te worden én te werken. Innovaties helpen om de werkdruk te verlagen én zo de hartelijkheid te bewaren. Maar hoe maakt u nu in uw agenda ruimte voor het opvolgen én implementeren van nieuwe dingen? 

Als start-up / ondernemer ziet u de mogelijkheden om de zorg voor de cliënt, patiënt, bewoner op de één of andere manier beter te maken. Rechtstreeks of onrechtstreeks, doordat u nieuwe producten of diensten heeft ontwikkeld voor de zorg –en welzijnssector. Maar hoe krijg je toegang tot voorzieningen uit de gezondheidszorg, laat staan de kans om samen (het potentieel) van uw idee, aanbod te bekijken of te gaan implementeren.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: In4care
Website: www.In4care.be
Organisatietype: Netwerkorganisatie
Specialisatie: Research & development|Netwerkorganisatie
Bezoekadres: Interleuvenlaan 10, 1012NX, Heverlee, België
Postadres: Interleuvenlaan 10, 1012NX, Heverlee, Belgium
KvK: 0890146333

Social

Making the difference by unlocking new value

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Victor Haze
International ecosystem director Health Valley Netherlands
v.haze@healthvalley.nl
+31683999327

Victor Haze

Health Valley Partners