Scale Up4rehab

Scale-Up4Rehab: Important step forward in digitalization rehabilitation sector

In order to ensure equal access to rehabilitation care and foster the resilience of health systems throughout North West Europe a new 5 year project will be launched.

Scale-Up4Rehab will make an important step forward in the digitalization of the rehabilitation sector, being the first in building an open virtual rehabilitation ‘clinic’, through which existing virtual rehabilitation therapies will be scaled up. Five regional pilots (NL/DE/IR/BE/LU), which act as showcases, will be implemented in which rehabilitation professionals in various healthcare settings integrate virtual rehabilitation in their daily practice. 

Remco Hoogendijk, Manager Projects & Innovation Sint Maartenskliniek (The Netherlands): “Access to rehabilitation is uneven both between and within countries. Technology offers the possibility to provide efficient care and access to dedicated rehabilitation care regardless of the location of a patient. Different forms of rehabilitation therapy using virtual technologies are already taking place. However, these digital applications merely are used in a local setting and economies of scale are not exploited. Transnational cooperation is needed to reach these economies of scale, bringing the digital transformation of the rehabilitation sector to a next level.”

Rehabilitation has an important role in improving the health and well-being of the population and the overall efficiency and sustainability of the health systems. The ageing of the population will increase the number of persons who need rehabilitation, while there is a shortage of healthcare staff.

Partners in realizing to ensure equal access to rehabilitation care and foster the resilience of health systems throughout North West Europe are:

Rehabilitation clinics and university medical centers:
Sint Maartenskliniek, Sint Mauritius Therapieklinik, Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation, Roessingh Research and Development, University College Dublin, School of Public Health, Physiotherapy and Sports Science, University College Cork, Discipline of Physiotherapy, School of Clinical Therapies, Radboudumc Department of Rehabilitation, UniKlinik RWTH Aachen. 

Universities, specialist in engineering and computer science research and development:
University of Lille, Tilburg University.

Innovation networks:
In4care, Health Valley Netherlands, Eurasanté. 

Additionally, we will set-up a group of associated organisations, interested to follow the project, including: Teeside University, XR4Rehab collaboration network, EIT Health Belgium-Netherlands, Shift Medical. 

Health Valley partners in this Interreg North-West project:

Scale-Up4Rehab: stap voorwaarts in digitalisering revalidatiesector

Om gelijke toegang tot revalidatiezorg te garanderen en de veerkracht van gezondheidssystemen in heel Noordwest-Europa te bevorderen, wordt een nieuw 5-jarig project gelanceerd.

Scale-Up4Rehab zal een belangrijke stap voorwaarts zetten in de digitalisering van de revalidatiesector door als eerste een open virtuele revalidatie ‘kliniek’ te bouwen, waardoor bestaande virtuele revalidatietherapieën zullen worden opgeschaald. In vijf regionale pilots (NL/DE/IR/BE/LU), die als showcases fungeren, zullen revalidatieprofessionals in verschillende zorgomgevingen virtuele revalidatie integreren in hun dagelijkse praktijk.

Remco Hoogendijk, Manager Projecten & Innovatie Sint Maartenskliniek (Nederland): “De toegang tot revalidatie is ongelijk, zowel tussen als binnen landen. Technologie biedt de mogelijkheid om efficiënte zorg en toegang tot toegewijde revalidatiezorg te bieden, ongeacht de locatie van de patiënt. Verschillende vormen van revalidatietherapie met behulp van virtuele technologieën vinden al plaats. Deze digitale toepassingen worden echter alleen in een lokale setting gebruikt en schaalvoordelen worden niet benut. Transnationale samenwerking is nodig om deze schaalvoordelen te bereiken en de digitale transformatie van de revalidatiesector naar een hoger niveau te tillen.”

Revalidatie speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de bevolking en de algehele efficiëntie en duurzaamheid van de gezondheidssystemen. Door de vergrijzing van de bevolking zal het aantal mensen dat revalidatie nodig heeft toenemen, terwijl er een tekort is aan zorgpersoneel.

Partners in het realiseren van gelijke toegang tot revalidatiezorg en het bevorderen van de veerkracht van gezondheidssystemen in heel Noordwest-Europa zijn:

Revalidatieklinieken en universitaire medische centra:

 • Sint Maartenskliniek
 • Sint Mauritius Therapieklinik
 • Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation
 • Roessingh Research and Development
 • University College Dublin, School of Public Health, Physiotherapy and Sports Science
 • University College Cork Discipline of Physiotherapy, School of Clinical Therapies
 • Radboudumc, afdeling Revalidatie
 • UniKlinik RWTH Aachen

Universiteiten, gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van engineering en computerwetenschappen:

 • Universiteit van Lille
 • Universiteit van Tilburg


Innovatienetwerken:

 • In4care
 • Health Valley Netherlands
 • Eurasanté

Daarnaast zullen we een groep geassocieerde organisaties opzetten die geïnteresseerd zijn om het project te volgen, waaronder:

 • Teeside University
 • XR4Rehab samenwerkingsnetwerk
 • EIT Health België-Nederland
 • Shift Medical
Delen: LinkedIn logo