Health Valley Netherlands

logo Health Valley Netherlands
Website: www.healthvalley.nl
Organisatietype: Netwerkorganisatie
Specialisatie: Netwerkorganisatie
KvK nummer: 09165713

Adres

Transistorweg 7R (Novio Tech Campus
gebouw A)
6534 AT
Nijmegen
Nederland
Health Valley Robo Toekomst Generatie

Wij zijn hét zorginnovatienetwerk van Nederland. Om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden, zetten wij ons dagelijks in om digitalisering en innovaties in de zorg te versnellen. Health Valley verbindt zorginstellingen, bedrijven, kennisinstellingen en overheid en daagt hen uit om samen de grootste maatschappelijke uitdagingen op het gebied van preventie, cure en care aan te pakken. Om innovatieve technologische oplossingen versneld te ontwikkelen, toe te passen en op te schalen. Het uiteindelijke doel is om mensen langer in goede gezondheid te laten leven en de kosten van de gezondheidszorg te beperken. 

De ruim 200 partners zijn verspreid over het land en vormen tezamen een landelijk ecosysteem met internationale ambities.

Health Valley heeft al meer dan vijftien jaar bewezen succes als een duurzaam en actief netwerk voor haar partners. Onze succesvolle innovatieformule is gebaseerd op het quadruple helix-model waarbij in de innovatieprojecten nauw wordt samengewerkt tussen zorginstellingen, onderzoekers, bedrijven en gemeenten/provincies. De deelnemende partijen worden samengebracht in projecten, challenges en consortia. Binnen al die samenwerkings-verbanden heeft Health Valley een meervoudige rol: verbinder, adviseur, aanjager en promotor. Daarmee dragen we bij aan innovatieve technologische zorgvraagstukken. We nodigen je uit om partner te worden van ons netwerk en te profiteren van de voordelen van ons aanbod en onze aanpak.

Health Valley versnelt innovatie met een succesvolle formule vanuit drie rollen:

Connect
Innoveren doe je niet alleen. We geloven in een aanpak waarbij verschillende partijen met elkaar samenwerken. En we geloven in co-creatie. We stimuleren projecten waarin zorginstellingen, gemeenten/provincies, bedrijven en onderzoekers de handen ineenslaan. Wij identificeren vraagstukken uit de zorg en verbinden die aan het bedrijfsleven om innovatieve technologische oplossingen versneld te ontwikkelen, toe te passen en op te schalen.

Met ons uitgebreide netwerk en de actuele kennis van alle ontwikkelingen in de sector verbinden wij vraag en aanbod. Dat doen we snel en adequaat. Daar ligt onze kracht. Voor elke partner staat het hele netwerk ter beschikking, om gezamenlijk versnellingen te realiseren.

Door kennis te delen ontsluiten en verspreiden we nieuwe ideeën en ontwikkelingen, informeren we over instrumenten en (financiële) middelen en wijzen we op relevante initiatieven op het gebied van zorginnovaties. Via branding en promotie wordt de kracht van de regio, het netwerk en het ecosysteem zichtbaar gemaakt. Via onze goed bezochte communicatieplatforms en events profileren we de partners en de zorginnovaties, zowel nationaal als internationaal.

Challenge
Via zogeheten ‘challenges’ adresseert Health Valley vraagstukken in de zorg en ondersteunen we organisaties bij het scherp krijgen van de probleemstelling. We mobiliseren de kracht van meerdere partijen in de regio en het netwerk om via samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven en kennisinstellingen tot technologische oplossingen te komen.

Als onafhankelijk intermediair en aanjager van innovaties, zijn we sterk in het creëren van uitdagingen die ondernemers aantrekkelijk genoeg vinden om aan mee te willen werken.

Samen met onze partner Starthubs en hun handige challenge-platform, hebben we toegang tot een groot netwerk van ondernemers en oplossers. Door ons netwerk te benutten, kunnen we in één klap een groot bereik creëren.

Grow
De uitdagingen in de gezondheidszorg kennen geen grenzen. Oplossingen die in en voor Oost-Nederland ontwikkeld zijn, worden ook nationaal en internationaal toegepast. Onze nationale en internationale contacten zetten we in om afzetmarkten te vinden en groei te realiseren. Dat is onze derde rol.

We bieden 1-op-1 ondersteuning, geven advies en begeleiden bedrijven op de weg van innovatief idee tot marktintroductie en scale-up. We brengen business cases naar een hoger plan en helpen bij het vinden van financiering voor de (duurzame) ontwikkeling van een product, dienst of project.

We behartigen de belangen van de regio en het netwerk om obstakels voor versnelling van innovatie weg te nemen. Indien nodig leggen we contact met beleidsmakers op het gebied van regelgeving, subsidies, positionering.

Afbeelding van Egbert-Jan Bogels

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Egbert-Jan Bogels