Medtech Innovation Origins Fotograaf Lizet Beek

Medische technologie borgt de toekomst van de zorg

Van een kunstmatige alvleesklier tot naaldloos injecteren: medische technologie zorgt voor een efficiëntere zorgsector en laat mensen langer gezond leven. Door inzet van technologie blijft de zorg ook in de toekomst bemensbaar, betaalbaar en toegankelijk. In Oost-Nederland dragen 3 krachtige ecosystemen - Health Valley, MedTech Twente en Health & High Tech regio Nijmegen - bij aan de ontwikkeling van deze waardevolle medische apparatuur.

Tijdens het jaarlijkse Health Valley Event kwamen zij met vele andere partijen uit het binnen- en buitenland bijeen. “De gezondheidszorg moet veranderen. Wachten op de volgende crisis is geen optie”, zegt Maroeska Rovers, wetenschappelijk directeur van het TechMed Centre, in haar keynote tijdens het zorginnovatie event.

De gezondheidszorg is volop in beweging. Digitalisering en e-health nemen binnen de zorg een enorme vlucht. De corona pandemie heeft deze ontwikkeling versneld. Andere vormen van zorgverlening en preventie kunnen in bepaalde gevallen een goed en efficiënt alternatief zijn. Thuismonitoring is hier een voorbeeld van. Ook zorgt medische technologie voor geavanceerde diagnose- en screeningstechnieken, die met behulp van kunstmatige intelligentie worden ingezet in het ziekenhuis.
Medische technologie is op dit moment echter vaak nog een add-on in plaats van substitutie van procedures en andere technologieën. Rovers, naast haar functie als wetenschappelijk directeur van het TechMed Centre ook hoogleraar bij het Radboudumc, ging er in haar keynote op Health Valley Event (editie 2023) dieper op in.

“In 2030 loopt het tekort aan zorgpersoneel op naar 135.000. Tegelijkertijd zijn er talloze hulpmiddelen en apparaten die onze gezondheidszorg kunnen verbeteren en efficiënter kunnen maken. Maar er moet verandering plaatsvinden om de volle potentie ervan te kunnen benutten”, benadrukt Rovers. Zo moet het vroegtijdig (her)evalueren van de toepasbaarheid van technologie bij bedrijven en instellingen hoger op de agenda komen te staan. “Durf al tijdens de productontwikkeling met elkaar in gesprek te gaan. Betrek critici, maar vooral ook de patiënt erbij: zit deze te wachten op jouw oplossing? En hoe gaat jouw idee de zorgprofessional helpen? Door hier in een vroeg stadium over na te denken, houden we uiteindelijk de zorg bemensbaar en betaalbaar.”

Dat MedTech in Oost-Nederland booming is, valt Rovers ook op. “Van medische producten zoals afbreekbare bionaaldjes tot aan de ontwikkeling van een kunstalvleesklier: het heeft zijn oorsprong in Oost-Nederland. Ik ben er soms verbaasd over hoe kort de lijntjes zijn tussen de verschillende ecosystemen. Iedereen wil elkaar helpen en dat maakt de regio succesvol."

Oost-Nederland heeft alle ingrediënten in huis

In Oost-Nederland werken bedrijven, kennisinstituten, zorginstellingen en aanstormend talent samen om tot de nieuwste medische innovaties te komen. Chris Doomernik, directeur van Health Valley, verklaart waarom deze regio in staat is om het verschil te maken. “Het is van groot belang dat alle spelers binnen het zorgsysteem, groot en klein, nauw met elkaar verbonden zijn. De drie MedTech ecosystemen in de regio - MedTech Twente, Health Valley en Health & High Tech regio Nijmegen - versterken elkaar, elk met een eigen R&D-focus en community. Alledrie zijn ze een broedplaats voor en versneller van oplossingen die het verschil maken voor de patiënt en de zorgverleners. Tegelijkertijd zijn ze een aanjager voor nieuwe bedrijvigheid.”

Oost-Nederland heeft volgens haar alle ingrediënten in huis. “We hebben niet alleen krachtige kenniscentra maar kunnen ook de vertaalslag maken naar de praktijk door alle gevestigde MedTech bedrijven en zorginstellingen.” Technologische innovaties en ideeën voor verbetering worden via gerichte programma’s en tijdens evenementen slim gematched aan de uitdagingen in de zorg. Hard groeiende bedrijven vinden de nodige faciliteiten, kennis, business support en het talent dat nodig is om innovaties te ontwikkelen en te produceren.

MedTech Twente

In Twente groeit de medtechsector hard. Succesvolle bedrijven als Demcon, Medspray, U-Needle en Micronit, allen gevestigd op de innovatiecampus Kennispark Twente, zijn ontstaan en gegroeid in de regio. Bron van nieuwe bedrijvigheid en innovaties in de MedTech is de Universiteit Twente, waarbinnen het TechMed Centre een belangrijke rol speelt. MedTechstartups, scale-ups en de gevestigde industrie vinden elkaar binnen de MedTech Twente business community. Ze trekken samen op om zorginnovaties te versnellen, bijvoorbeeld door gezamenlijke subsidieaanvragen. Naast toegang tot labfaciliteiten, ondersteuning op internationalisering, en financieringsinstrumenten, vinden zij in Twente ook de verbinding met het high-tech onderzoek en de uitdagingen van zorginstellingen.

Health Valley Netherlands

Ook het ecosysteem Health Valley Netherlands versnelt innovaties in de medische wereld. Het ecosysteem identificeert vraagstukken uit de zorg en verbindt die aan het bedrijfsleven om innovatieve technologische oplossingen versneld te ontwikkelen, toe te passen en op te schalen. Zo ging het Europese project dRural, gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit van burgers in het buitengebied, mede dankzij Health Valley van start. “Alle ecosystemen, zowel in onze regio maar ook elders in Nederland en daarbuiten, moeten zoveel mogelijk met elkaar in verbinding staan. Innovatie kent geen grenzen”, besluit Doomernik.

Health & High Tech regio Nijmegen

Daarnaast is Health & High Tech regio Nijmegen onderscheidend op internationaal niveau op het gebied van medische technologieën en (bio)farmacie. Zorginstellingen als het Radboudumc waar MedTech praktisch wordt toegepast vallen daaronder,net als een grote verscheidenheid aan zorgstartups. De Noviotech Campus is het hart van dit ecosysteem.

Oost-Nederlandse innovaties

Inreda
Verschillende Oost-Nederlandse MedTech bedrijven groeiden over de jaren heen uit tot wereldspelers. De kunstalvleesklier, ontwikkeld door het Twentse Inreda® Diabetic, is volgens Rovers een mooi voorbeeld van een oplossing waarbij er vanuit de behoefte voor de patiënt werd gedacht en gehandeld. In Nederland hebben zo’n 100.000 mensen diabetes type 1. Met de kunstalvleesklier kunnen diabetespatiënten voor het eerst volautomatisch de bloedsuiker regelen. Momenteel dragen meer dan honderd patiënten het apparaat al bij zich en naar verwachting komt het apparaat in 2024 grootschalig beschikbaar.

Flux Robotics
Ook Flux Robotics, een spin-off van de Universiteit Twente, brengt de zorg een stap verder. Het bedrijf voorziet chirurgen van hulpmiddelen en ontwikkelt innovatieve magnetische robottechnologieën die preciezere en minder invasieve procedures mogelijk maken. Ze kunnen door clinici worden gebruikt om hun chirurgische handigheid te verbeteren, de duur van de procedure te verkorten en de positioneringsnauwkeurigheid te verbeteren. Het systeem is eenvoudig te bedienen, zodat ook minder gekwalificeerd personeel het op den duur kan bedienen.

Micronit
Daarnaast is Micronit een Oost-Nederlands icoon. Het bedrijf uit Enschede richt zich op microchips, meer specifiek ‘microfluidische chips’. Deze worden gebruikt in ziekenhuizen en laboratoria over de hele wereld, onder meer voor het uitvoeren van kankeronderzoek en, meer recentelijk, voor onderzoek naar COVID-19.

Bron: https://innovationorigins.com/nl/medische-technologie-borgt-de-toekomst-van-de-zorg/ 
Beeld: Lizet Beek

Auteur: Elcke Vels
Functie: Redacteur Innovation Origins

Vermelde netwerkpartners in dit artikel:
Delen: LinkedIn logo