The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen

logo The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen
Website: lifeport.nl
Organisatietype: Bedrijf
Specialisatie: Netwerkorganisatie
KvK nummer: 65371992

Adres

Toernooiveld 300
6525 EC
Nijmegen
Nederland

Social

Nijmegen Richard Brunsveld Txk33aovjuo Unsplash

Krachten bundelen en profileren

In The Economic Board zitten achttien bestuurders uit de drie poten van de triple helix. Dat zijn: bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Deze kopstukken brengen ieder hun netwerk mee om Lifeport tot wasdom te brengen.

Binnen dit netwerk ontmoeten studenten, burgemeesters, internationale toponderzoekers, start-ups, docenten en CEO’s elkaar op campussen en technische hotspots. Deze ontmoetingen leveren bijvoorbeeld onverwachte cross-overs op, of nieuwe ketenpartners, een werkplek met state-of-the-art research faciliteiten of een sterke lobby richting Den Haag en Brussel. Kortom, zo bundelen we de krachten in Lifeport rondom onze thema’s: Health, Hightech, Food en Energy.

Ook staat The Economic Board voor de profilering van de regio als Lifeport. We laten de wereld zien hoeveel toponderzoek hier gedaan wordt op hogescholen en universiteiten. En we bieden een etalage van alle bijzondere bedrijven en organisaties die werken aan een gezond en duurzaam leven. Lifeport wordt een begrip en trekt daardoor mensen en bedrijvigheid aan.

Alle leden van The Economic Board zijn bestuurders die zeggenschap hebben binnen hun eigen organisatie. Samen hebben de boardleden een groot en uniek netwerk. Niet alleen in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen, maar ook in Nederland en daarbuiten.

Samenwerken: bestuursakkoord en Investeringsagenda

Onlangs sloten de provincie Gelderland, de Groene Metropoolregio en The Economic Board een bestuursakkoord. De drie partijen spraken af de komende jaren nauw samen te werken aan de opgaven die voorliggen voor het ontwikkelen van de regio.

De samenwerking loopt via een gezamenlijke Investeringsagenda, die wordt besproken in het bestuurlijk Gebiedsoverleg regio Arnhem-Nijmegen.

Bestuursakkoord (PDF)

Investeringsagenda (PDF)

Het projectbureau van The Economic Board voert projecten uit, organiseert bijeenkomsten, onderhoudt een groot netwerk en communiceert over Lifeport.

Waar werken we aan?

Als aanjager en verbinder tilt The Economic Board projecten en activiteiten in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen naar een hoger niveau.
Zo organiseert The Economic Board jaarlijks een groot netwerkevent, ondersteunt ze bij de oprichting van nieuwe initiatieven en helpt ze ondernemers op verschillende manieren.

The Economic Board helpt bijvoorbeeld met het genereren van aandacht voor projecten, via haar website, sociale media en nieuwsbrief. Ook zet de board haar brede netwerk in om voor het project (nieuwe) verbindingen te leggen en het verder te brengen. Verder agendeert zij projecten, mobiliseert partners en helpt bij financiering via subsidies, leningen en business angels.

Afbeelding van Egbert-Jan Bogels

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Egbert-Jan Bogels