Innovation Highlight Sparkle Matt Palmer Ipum7ket2jo Unsplash

Health Valley 2022 Wrap-Up

We blikken terug op de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen, plus enkele feiten en cijfers van Health Valley van het jaar 2022.

Met gebundelde krachten werken aan gezamenlijke ambitie

Op 1 januari 2022 zijn Health Valley en Health Innovation Park gefuseerd onder de naam Health Valley. Met gebundelde krachten werkten we verder aan onze gezamenlijke ambitie: “Als hét zorginnovatie ecosysteem van Oost-Nederland versnellen wij innovaties met inzet van technologie om mensen langer gezond te laten leven. Wij identificeren vraagstukken uit de zorg en verbinden die aan het bedrijfsleven om innovatieve technologische oplossingen versneld te ontwikkelen, toe te passen en op te schalen."

We namen initiatieven, zetten projecten op, brachten partijen bijeen en boden ondersteuning aan zorgaanbieders en bedrijven bij de ontwikkeling van zorginnovaties. Het was een zeer bewogen jaar, waarin we vanuit de locaties Zwolle en Nijmegen als één team - met ook nieuwe medewerkers - en als één bestuur, hard en vastberaden samen hebben gewerkt aan het versterken van hét zorginnovatie ecosysteem van Oost-Nederland. Ook hebben we activiteiten, prestaties en het aanbod voor partners heroverwogen en aangescherpt. En gelukkig konden we elkaar eindelijk weer live ontmoeten, waaronder bij het Health Valley Event en For Partners Only event. Naast vele hoogtepunten, waren er ook dieptepunten. Helaas moesten wij door haar plotseling overlijden in november afscheid nemen van onze dierbare collega Jean Creutzburg. Wij missen haar ontzettend. Lees meer...

Team Health Valley: vier nieuwe innovatiemanagers

Team Health Valley werd versterkt met vier nieuwe innovatiemanagers: Corine Böhmers (voorheen business developer bij Health Innovation Park), Wil Philipsen, Helma van den Hurk en Carla Roovers. 


Van links naar rechts op de foto:
Corine Böhmers, Michelle Schuurmans, Chris Doomernik, Wil Philipsen, Janneke van der Linden, Kim van Baal, Jean Creutzburg, Carla Roovers en Helma van den Hurk.

Connect

 

In totaal hebben wij samen met onze partners 14 evenementen georganiseerd en hebben 2215 mensen onze evenementen bezocht of online bekeken.

HV TV
Op 25 februari 2022 organiseerden wij aflevering 11 van HV TV, en tevens de laatste uitzending, omdat dit concept werd geïntroduceerd tijdens de coronapandemie toen we op zoek waren naar een ander vorm om met elkaar in gesprek te blijven. 

In de loop van 2022, werd het gelukkig mogelijk om elkaar weer te ontmoeten en bij elkaar te zijn met grote groepen op locatie.

Health Valley Event
Na 3 jaar was het internationale Health Valley Event op 15, 16 en 17 maart in Nijmegen eindelijk weer op locatie in Pathé en Van der Valk te bezoeken. Dagvoorzitter Dolf Jansen was er ook weer bij en maakte ook een Engelstalige wrap-up video over de 2022 editie van het Health Valley Event, die mogelijk werd gemaakt door een samenwerking met AAL.  

Zorg & ICT Beurs
Op 14, 15 en 16 juni 2022 waren 12 partners uit het netwerk van Health Valley aanwezig op de Zorg & ICT beurs in Utrecht, onderdeel van de Dutch Health Week. Samen vertegenwoordig(d)en zij hét zorginnovatie ecosysteem van Oost-Nederland. Het is de eerste keer dat Health Valley aanwezig was op deze toonaangevende beurs. Op de beursvloer waren de laatste ontwikkelingen en innovaties die bijdragen aan de transformatie naar een duurzame en toekomstbestendige zorg te zien. Lees meer...

For Partners Only
Ook ons jaarlijkse evenement exclusief voor en door partners konden we op locatie in Zwolle organiseren voor een geslaagde middag netwerken.

Medica
In november 2022 maakten we ook een uitstapje over de grens en reisden per bus met vele partners en ondernemers af naar de Medica in Düsseldorf voor wederom een geslaagde dag netwerken. Lees meer... 

Challenge

 

dRural 
Een gezond en fijn leven voor de inwoners van Gelderland-Midden. Dat is waar de gemeente Lingewaard, Stichting Welzijn Lingewaard, Rijnstate en Health Valley samen aan werken. We doen dat in het Europese project dRural. In het project dat tot juni 2024 loopt werken we samen aan het nieuwe online platform Samen Kwiek. Op dit platform komen zorg en welzijn samen. Voor de zorgpartijen en bedrijven die met de samenwerkingspartners meebouwen aan dit platform is financiële steun beschikbaar. Lees meer...

VR4REHAB
Binnen het VR4REHAB-project is in 2021 een Long COVID-project gestart: wat kan VR-technologie betekenen voor gebruik binnen de IC voor patiënten die in staat zijn lichamelijke oefeningen te doen en daar baat bij hebben? Onze innovatiemanager Wil Philipsen bracht verslag uit van zijn bezoek aan VR4REHAB projectpartner UZ Leuven waar VR wordt toegepast bij patiënten met intensieve zorgen. Lees meer...

AI-hub Oost Nederland
De zorg staat voor een aantal forse uitdagingen. De vergrijzing zorgt voor complexe zorgvragen, er is minder personeel beschikbaar en zorgkosten lopen verder op. Digitalisering van de zorg en Artificial Intellingence (AI) zouden een deel van de oplossing hiervoor kunnen bieden. Op 23 november 2022 gingen partners van de AI-hub Oost-Nederland daarover in gesprek tijdens het AI & Medical Imaging event, in de Rozet in Arnhem. Lees meer...

Health Valley Bridge Prize 2022
Het project ‘Thuismonitoring COPD’ van Streekziekenhuis Koningin Beatrix is met ruim 46% van de stemmen uitgeroepen tot de winnaar van de Health Valley Bridge Prize 2022. De prijs werd bekend gemaakt op 16 maart 2022, op de tweede dag van het internationale Health Valley Event in Nijmegen. Streekziekenhuis Koningin Beatrix kan het bedrag van € 15.000 investeren in verdere ontwikkeling van hun innovatieve project in de zorg. Het bedrag is mede mogelijk gemaakt door Health Valley, Menzis en de Groeiversneller. Lees meer...

Grow

 

Bootcamp Health editie 2022
Health Valley heeft in opdracht van zowel de provincie Gelderland als Health~Holland weer vele startups, scale ups en MKB-ondernemers ondersteuning geboden bij innovaties die maatschappelijke impact hebben op Gezondheid en Zorg. Een aantal van hen nam ook deel aan de Start-Up Bootcamp Health editie 2022 en de winnaar van de Dragon’s Den was Brainbuilders.training. Lees meer...

Innovatiemakelaarsregeling (IMR)
Ter ondersteuning van ondernemers (innovatieve startups en scale-ups in de zorg) heeft de Topsector LSH (Health~Holland) een regeling getroffen om 50% van de kosten van innovatiemakelaars te vergoeden, met een maximum van € 10.000. Innovatiemakelaars pakken verschillende activiteiten aan en helpen daarmee ondernemers om de volgende stap te zetten in hun idee om de zorg te innoveren. Voor de regio Oost-Nederland is Health Valley de uitvoerder van deze IMR (Subsidy Innovation Brokers). Lees meer… 

Versnellen groeisector Health
De gezondheidssector is met zo’n 20 duizend medewerkers in de regio Zwolle één van de topsectoren van de regio. Sinds het samengaan van het Health Innovation Park (Zwolle) met Health Valley (Nijmegen) moet het profiel van Oost-Nederland als toonaangevende regio op het gebied van zorginnovaties nog verder versterken. Samen met de gemeente Zwolle en de Provincie Overijssel werkt Health Valley aan een programma om de groei van de sector Health te versnellen. Lees meer...

MedTech Twente 2030 
Met de aftrap van MedTech Twente 2030 is een belangrijke vervolgstap gezet naar verdere groei en internationalisering van het Twentse cluster in medische technologie. Het project richt zich op een groeiend en krachtig bedrijvencluster in de regio en versterkt het ecosysteem op drie onderdelen: community building voor kennisdeling en samenwerking binnen de regio, samenwerking met andere Europese clusters en internationale profilering en positionering. Ook vormt het plan een katalysator voor de totstandkoming van meerdere actie-agenda’s, om Twente in 2030 in de top van Europese medtech regio’s te krijgen. Lees meer...

Tweede editie masterclass ‘Implementatie van eHealth
Veertien deelnemers hebben de tweede editie van de Health Valley masterclassreeks ‘Implementatie van eHealth’ recentelijk succesvol afgerond. Aan de hand van een gestructureerde methodiek en stappenplan hebben de deelnemers aan de hand van hun eigen casus en die van mede andere deelnemers geleerd hoe je een eHealth-project in de praktijk brengt. Mét draagvlak binnen alle geledingen van je organisatie. Lees meer...

Publicaties

Geleerde lessen digitale zorg in tijden van corona
In opdracht van de provincie Overijssel en samen met het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van Hogeschool Windesheim, heeft Health Valley in de loop van 2021 een onderzoek gedaan naar de toepassingen van digitalisering in de zorg en de versnelling daarvan door corona. De resultaten hiervan zijn in 2022 gepubliceerd. Lees meer...

Facts & figures

Partners: 253

Verdeling partners per doelgroep

Verdeling partners naar omvang

Verdeling partners per provincie

Internationaal:
Duitsland: 5
België: 2
Finland: 1
Frankrijk: 1
Malta: 1

Partnertevredenheidsonderzoek: 7,1

Matches: 242

Business support MKB: 63

Health Valley Event 2022

  • 1000 bezoekers
  • 80 sprekers
  • 60 exposanten en standhouders
  • 40 sessies
  • 175 matchmakingsafspraken
  • 7,6 tevredenheid

Communicatie

Website LinkedIn Twitter Nieuwsbrief
1,02 mln. 7329 6644 5307
vertoningen volgers volgers abonnees
11,6K      
klikken      

Met dank aan:

Alle partners in ons netwerk en de partners waar we afgelopen jaar mee hebben samengewerkt en zijn vermeld in deze wrap-up:

Delen: LinkedIn logo