Gemeente Zwolle

logo Gemeente Zwolle
Website: www.zwolle.nl
Organisatietype: Overheid
Specialisatie: Gemeente
KvK nummer: 08218173

Adres

Postbus 10007
8000 GA
Zwolle
Nederland
Zwolle Bart Ros 7Tomccwqgac Unsplash

Zwolle is een bruisende, veelzijdige Hanzestad en thuishaven van 128.000 inwoners. Waaronder veel creatieve studenten, inventieve ondernemers en eigenwijze vrijdenkers. Hier geloven we dat het leven beter wordt als we samen doen en samen optrekken. De bundeling van onze kennis, handelsgeest en creativiteit maakt Zwolle tot een diverse stad opgebouwd vanuit een sterk netwerk. Zwolle ligt centraal in Overijssel. Door de goede landelijke bereikbaarheid is Zwolle een knooppunt en centrale speler in de regio.

Het gaat goed met Zwolle en daar blijven we ons voor inzetten. ‘Werken aan het Zwolle van morgen’ luidt ons motto. We benutten de groei om de kwaliteit van de stad te vergroten; we maken een sprong in stedelijkheid met behoud van de bijzondere eigenschappen van Zwolle. We investeren gericht in strategische thema’s, zoals human capital, klimaatadaptatie, het centrumgebied en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen. Immers, werken aan het Zwolle van morgen betekent investeren in het Zwolle van nu.

En investeren dat doen we niet alleen, maar samen met inwoners, bedrijven, en organisaties. Daarin zoeken we actief de samenwerking op. We kijken waar de energie en dynamiek zit in de stad en sluiten daarbij aan. We dagen partijen uit samen met ons te investeren in deze bijzondere stad. Kortom, de stad staat centraal in alles wat we doen.

Dat zie je terug in onze werkwijze en in hoe we georganiseerd zijn. We zijn gastvrij, geven ruimte aan initiatieven en denken in kansen. Daarbij werken we integraal vanuit burgerlogica, met optimale inzet van talenten.

Onze kernwaarden vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid en vakmanschap (de vier V’s) leiden ons handelen. Met elkaar bewegen we naar een flexibele netwerkorganisatie waar we, met respect voor ieders rol, werken voor de stad en de regio.

Zorginnovatienetwerk Health Innovation Park (HIP) in Zwolle is eind 2021 bestuurlijk gefuseerd met Health Valley in Nijmegen en voert sindsdien de naam Health Valley. Ze werken met vereende krachten verder aan de gezamenlijke ambitie: in Oost-Nederland initiatieven nemen, projecten opzetten, partijen bijeen brengen en zorginnovaties versnellen. De fusie betekent kansen voor bedrijven in de regio die zich richten op innovaties in de zorg.

De gezondheidssector is met zo’n 20 duizend medewerkers in de regio Zwolle één van de topsectoren van de regio. Het samengaan van het HIP met Health Valley moet het profiel van Oost-Nederland als toonaangevende regio op het gebied van zorginnovaties nog verder versterken. De gemeente Zwolle werkt samen met de provincie Overijssel en Health Valley aan een nieuw programma dat in het najaar zal starten. Doel is om bedrijven, zorg en kennisinstellingen samen te laten werken in vraagstukken in de zorg. Concreet van probleem naar oplossing. 

Afbeelding van Wil Philipsen

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Wil Philipsen Innovatiemanager